دریافت فنگ شویی – Vastu ترکیب مزایای!

[ad_1]

Vastu است که یک موجود زنده. Vastu کتاب آیین هندو توضیح اسرار در مورد سلامت ساخت و ساز و یا یک ساختمان است. آماده سازی سایت, شروع, ساختمان, طرح, ساختمان, وضع اتاق ها در ساختمان, آشپزخانه, عبادت, اتاق, اتاق خواب, اتاق نشیمن, راه رفتن در فضا در اتاق verandahs, درب و پنجره, چوب, خوب, ترکیب اطراف ساختمان توالت بسیار مهم است و باید به یاد هنر Vastu و ساخت ساختمان با توجه به قوانین و راهنمایی های داده شده توسط عقل از سر فرزانگان برای به دست آوردن حداکثر منافع.

هر جهت از ساختمان است که توسط اداره سیاره است. هر جهت می دهد برخی از مزایای خاص.

به طور مشابه, فنگ شویی که در چین نشات گرفته از 4000 سال پیش تضمین بهبود سلامت خواب بهتر و هماهنگ ارتباط با خانواده و طول عمر فعال sex زندگی و ثروت و شهرت.

‘چی’ است ظریف جریان انرژی الکترومغناطیسی که لینک همه چیز در جهان است. ساختمان تغییر جریان انرژی. طراحی و دکوراسیون داخلی یک ساختمان باید افزایش این نوع از انرژی چی به طوری که سرنشینان لذت بردن از حداکثر منافع.

کسی که زیر فنگ شویی حداکثر رساندن منافع خود.

حتی اگر صدها قوانین پیچیده گذاشته قوانین اساسی اگر به دنبال اطمینان از درستی یک دردسر زندگی است.

Vastu و فنگ شویی قبول اصول اساسی.

برخی از قوانین مهم داده شده است.

براهما Sthala یا مرکز نقطه از ساختمان بسیار مهم است. آن را باید تمیز نگه داشته شود.

Chanakya ها در’Arthasastra’ می گذارد که در این میان شاه دژ بودند ساخته شود معابد سیوا, Vaisravana این Asvins لاکشمی و Madira (همه خدایان هندو).

به طور مشابه در تمام خانه ها و اماکن تجاری این مرکز محل باید خالی و تمیز نگه داشته شود.

بهتر است اگر بنا به شرق و یا شمال شرق.

ساختمان باید هرگز چهره در جنوب شرق.

اتاق خواب باید در جنوب غرب ،

آشپزخانه باید ترجیحا در جنوب-شرق گوشه ای از ساختمان است.

عبادت اتاق باید در شمال شرق جهت.

خوب باید ارائه شده در شمال شرق جهت طرح.

مفهوم یین و یانگ ارائه می دهد یک راه جامع به دنبال در جهان و چگونگی تاثیر آن بر شما. فنگ شویی توضیح می دهد که یین و یانگ در جزئیات.

جدول زیر توضیح می دهد که یین و یانگ است.

یین :-

زن

شب

تیره

سایه

زمستان

خیس

نرم

سرد

پذیرای

منفعل

منفی

زمین

موضوع

شمال

رو به پایین

داخلی

کم

کندی

عقب

آرام

تنهایی

دره

سکون

انقباض

زیر

یانگ:-

نر

روز

نور

آفتاب

تابستان

خشک

سخت

داغ

خلاق

فعال

مثبت

آسمان

روح

جنوب

به سمت بالا

بیرونی

بالا

پر جنب و جوش

جلو

پر سر و صدا

شلوغ

کوه

حرکت

گسترش

بالا

با درک و استفاده از یین و یانگ یکی می تواند اطمینان حاصل شود هماهنگ زندگی است.

Vastu و فنگ شویی مهم برای زندگی شاد است.

[ad_2]