جنون و قانون جاذبه

[ad_1]

گفته شده است که این تعریف از “جنون” است که برای ادامه به ارائه اقدامات مشابه انتظار نتایج متفاوت است.

پس از همه, اگر شما در حفظ و انجام آنچه که شما همیشه انجام می شود, شما در حفظ و گرفتن آنچه که شما همیشه بدست راست?

در اینجا چگونه قانون جاذبه کار می کند: این افکار است که شما ارسال به استرها در حال رفتن به بیان نتایج آن آشکار در زندگی خود را. به عبارت دیگر قانون جاذبه مسابقات لرزش از آنچه که شما فکر می گفت و انجام می دهند. زندگی شما بازتاب افکار خود را به کلمات و اعمال (در غیر این صورت شناخته شده به عنوان لرزش خود را).

و اگر شما به دنبال به زندگی خود باید از راه آن است که در حال حاضر شما باید مختلف ارائه افکار از آنچه شما در گذشته است. و اجازه دهید آن را یک قدم عمیق تر. قوی ترین روشن ترین لرزش شما می تواند ارائه دهد احساسات است. در روز و روز را شما در واقع با گفتن این جهان چگونه شما می خواهم احساس کنم — چگونه شما می خواهید زندگی خود را به احساس می کنید و چگونه شما می خواهید آینده خود را به احساس.

این که آیا شما آن را درک کنند یا نه شما در حال ساخت تصمیم گیری به طور مداوم و اگر آن را مانند به نظر می رسد زندگی خود را راکد است یا همان چیزی است که اتفاق می افتد در روز و روز را به آن دلیل است که شما انتخاب بیشتر از همان انتخاب برای ایجاد چیزی متفاوت است. افکار و ارتعاشات که شما را از پیام هایی هستند که جهان در پاسخ به. به منظور ایجاد چیزها و شرایطی که شما در واقع می خواهید در زندگی خود را, شما رو به ارسال سیگنال مربوطه به جهان با استفاده از افکار و احساسات خود را.

چند دقیقه تامل مناطق در زندگی خود را که در آن شما می توانید انتخاب کنید برای ارائه های مختلف افکار و نیات. لحظه ای که شما تصمیم به تغییر تمرکز خود را بر روی هر موضوع است که لحظه ای همه چیز شروع به تغییر برای شما. شما باید کل جهان از منابع در حال انتظار برای کمک به شما در ایجاد زندگی از رویاهای خود را… شما را دیوانه می شود امکان استفاده از آن!

[ad_2]