جدید اندیشه مسیحیت – تاریخچه

[ad_1]

فکر جدید: حکمت باستانی

فکر جدید و مسیحیت با هم مخلوط کنید و در مورد به عنوان به خوبی به عنوان مسیحیت و هر چیز دیگری. آنچه مهم است به درک این است که اصول اساسی در بازگشت از کل جدید فکر جنبش تا قبل مسیحیت و حتی عهد عتیق توسط بسیاری از هزاران سال.

بسیاری از محققان به این درس این کیمیایی حکمتاما حتی که گمراه کننده است چرا که هرمس غربی نام نسبت داده شده به مصر باستان فیلسوف به نام Thoout. ‘فکر جدید’ است که اساسا آموزه های 5000 ساله مصری به نام ‘Thoout’ اقتباس مدرن ما کام. اساسا جدید جنبش فکری است که بر اساس مفاهیم:

  1. خوبی الهی
  2. برابری در سراسر نژاد و جنسیت و عقیده و وضعیت اقتصادی
  3. انسان بالقوه خلاق (ما می توانیم به زندگی ما می خواهیم)
  4. توافق مثل چیز (همچنین به نام “قانون جاذبه’)
  5. این فراگیر / فراگیر طبیعت الوهیت

برای تلفن های موبایل بسیار ساده است درست است ؟ واقعا نمی هر گونه مختلف از ایالات متحده, اعلامیه استقلال. آیا شما از آن تعجب به می دانم که 20 اصلی امضاء کنندگان اعلامیه استقلال شد و دانش آموزان از این باستان محکم نباشد.

فکر جدید در دیدار مسیحیت

در میان چیزهای دیگر اما کورتیس هاپکینز (1849-1925) است که اغلب با اعتبار ضرب عبارت; “جدید فکر جنبش است.” او فوق العاده با اعتماد به نفس, prolific صریح و جنجالی رقم در تاریخ جهان بود که همیشه مایل به ایستادن دقیقا برای چه او اعتقاد داشتند; از جمله اینکه ابزاری در تامین امنیت زنان ” حق رای در ایالات متحده است.

به عنوان سردبیر از “علم مسیحی مجله” او در تلاش برای آوردن شرقی درس از هندوئیسم و بودیسم به دامنه مسیحیت. این بود که او اعتقاد راسخ دارد که دانه از حقیقت استراحت در تمام ادیان جهان و درک شود باید از یک دیدگاه بالا هر proprietorship. به عبارت دیگر او را نمی بینم مسیحیت به عنوان bound by سخت تعصبات یا مفرد آموزه جای او را دیدم مفاهیم اصلی که در حال حاضر در ادیان سراسر جهان است.

اما علم مسیحی بود و از دین و نه به دور انداختن آن سخت تعالیم برای خاطر یک زن را ديد. بنابراین او اخراج شد به عنوان سردبیر علم مسیحی مجله و بسیار نزدیک به طرد از صفوف خود را.

اگر شما نمی توانید آنها را به پیوستن به آنها را ضرب و شتم…

از دیدگاه او هسته اصلی تعالیم مسیحیت اصرار دارند که الوهیت در همه جا حاضر است. چگونه می تواند الوهیت به طور همزمان بود همه قدرتمند و همه فراگیر و در عین حال متعلق به هر گروه مذهبی?

از آن ساخته شده هیچ حس به او. اگر خدا همه فراگیر ما باید قادر به دیدن نشانه های خدا در همه جا, پایان داستان. بنابراین او تصمیم گرفت برای شروع خود کلیسا. این جایی است که آن را جالب می شود. اما کورتیس هاپکینز سردبیر علم مسیحی مجله اخراج می شود از موقعیت خود به عنوان سردبیر و تصمیم می گیرد به او در بر داشت خود کلیسا نامگذاری آن را دقیقا همان است که او فقط به سمت چپ! اگر او نمی توانست کلیسای علم مسیحی به دیدن همه چیز خود را در راه او در حال رفتن به ایجاد خود کلیسای علم مسیحی و نام آن را: کلیسای علم مسیحی.

چگونه است که حتی ممکن است ؟ که نوع از چیزی که نمی تواند واقعا اتفاق می افتد این روزها اما این بود که بیش از 30 سال قبل از رادیو و یا استفاده گسترده از تلفن و علم مسیحی جنبش رو به گسترش به سرعت در سراسر ایالات متحده است. مردم علاقه مند بودند در یک راه جدید از تمرین ایمان و علم مسیحی شد و به سرعت در حال پر کردن جای خالی که محبوب در سراسر سپس 37 ایالت آمریکا است. مردم علاقه مند بودند که در تعالیم بسیاری از مردم حتی متوجه نشدم که وجود دارد به طور کامل کارش سازمانها با همین نام!

جدید اندیشه مسیحیت Proliferates

اما کورتیس هاپکینز بود “موعظه آنچه که من در عمل” مرتب کردن بر اساس ، اگر دانش آموزان خود را به دنبال در جای پای آنها نیاز به ایجاد خود کلیساها به عنوان به خوبی. برخی از قابل توجه دانش آموزان عبارتند از:

  • چارلز و میرتل فیلمور که شرکت تاسیس وحدت کلیسا
  • آنا Rix Militz که تاسیس خانه از حقیقت
  • ارنست هولمز که تاسیس کلیسای مذهبی علم
  • Malinda کرامر Nona L. Brooks و فنی بروکس است که شرکت تاسیس کلیسای الهی علم

وجود دارد بسیاری از دیگر اندیشه های جدید گروه های مسیحی در خارج وجود دارد با بیش از 800 کلیساها در سراسر جهان و نزدیک به 10 میلیون پزشکان در سراسر جهان است. آنقدر متنوع هستند که هر گونه تلاش برای اختصار توصیف همه آنها را در اینجا خواهد بود مسخره است.

بنابراین آنها همه یکسان است ؟ آیا همه آنها در آموزش همان چیزهایی است ؟ در واقع هر یک از آنها را می آموزد چیزی متفاوت اما اصل اساسی: “وجود همه فراگیر نیروی احسان اساسی همه چیز” یک ریشه مشترک برای همه آنها را.

این یک epically اصل مهم برای مردم در سراسر جهان است. برای ریختن این ایده که ما ذاتا بد و جایگزین کردن آن با این ایده که ما ذاتا خوب است فوق العاده توانمند سازی راه به فکر می کنم. به معنای واقعی کلمه صدها نفر از کلیساهای مختلف در حال حاضر ارائه نسخه های خود را که همان حقیقت هسته با جهان است. من فکر می کنم آن را بسیار سرگرم کننده راه برای دریافت پیام. پس از همه, ایده بودن ‘متولد خوب’ به جای اینکه ‘متولد گناهکار’ باید به ارزش حداقل چند ده نسخه…

[ad_2]