جدول پخش مدرسه تلویزیونی ۶خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

جدول زمانی پخش زنده دروس در روز ۶ خرداد به شرح زیر اعلام شد:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس زبان انگلیسی پایه ٩

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس علوم تجربی پایه٨

 

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس ریاضی پایه٧

 

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس عربی پایه٨

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس علوم تجربی و تفکر پایه دوم

ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه سوم

ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه چهارم

ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و نگارش پایه پنجم

ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس فارسی٣ پایه ١٢تمام رشته‌ها

ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس شیمی١ پایه١٠ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته علوم تجربی

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس حسابان ٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فیزیک٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک

شبکه ۴

 

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢٠ درس نقشه برداری پایه١٢، مبحث نرم افزار Civil۳D رشته ساختمان شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٧:٢٠ تا ٧:۴۵ استاندارد کاربر دایرکتور پایه١٢، رشته‌های کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:١٠ درس ارزشیابی اندازه گیری در تربیت بدنی پایه١٠، رشته تربیت بدنی شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس تاریخ هنر پایه١٢، رشته گرافیک شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ استاندارد شهروند الکترونیک پایه١٠ رشته‌های کامپیوتر شاخه کاردانش

ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ استاندارد حسابداری تکمیلی پایه١١ رشته حسابداری شاخه کاردانش

ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس علوم و معارف قرآنی ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس جامعه شناسی ٣ پایه١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس علوم و معارف قرآنی ٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

[ad_2]

Source link