جدول پخش برنامه مدرسه تلویزیونی دوشنبه ١١ فروردین

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه های درسی شبکه آموزش در روز دوشنبه ١١ فروردین به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس زبان انگلیسی پایه۷.
ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس علوم تجربی پایه۹
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ادبیات پایه۸

برنامه دوره ابتدایی:

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱ علوم تجربی و تفکر پایه اول.
از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ علوم تجربی و تفکر پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢بازی و ریاضی پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ فارسی و نگارش پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣بازی و ریاضی پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠بازی و ریاضی ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس زبان انگلیسی پایه١١
ساعت١۵:٣٠ درس شیمی پایه۱٢
ساعت۱۶درس آمار و احتمال ١ پایه ١١
ساعت۱۶:۳۰درس حسابان ١ پایه١١
ساعت۱۷ درس فارسی پایه ١٢ .
ساعت۱۷:۳۰درس حسابان٢ پایه۱۲

 

شبکه چهارم سیما
جدول برنامه دروس رشته های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی وفنی حرفه ای وکاردانش:

دوشنبه ١١ فروردین۹۹:
ساعت۸تا۸:۳۰درس علوم و فنون ادبی ۱پایه ۱۰
ساعت۸:۳۰تا۹درس احکام ١ پایه۱٠
ساعت۹تا٩:٣٠درس عربی زبان قرآن ٢ پایه۱۱
ساعت۹:۳۰ تا١٠درس اصول و عقاید ٣ پایه١٢
ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس فلسفه٢ پایه۱۲
ساعت۱۰:۳۰تا۱۱درس عربی ٢ پایه١١
ساعت۱۱تا١١:٣٠ درس بهداشت و ایمنی محیط کار پایه ١٠
ساعت۱۱:۳۰تا١٢ درس گرافیک و نشر مطبوعات پایه۱۲

[ad_2]

Source link