جدول پخش برنامه‌های درسی ۱۴ فروردین

[ad_1]

جدول زمانی پخش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی در شبکه آموزش؛ پنجشنبه ۱۴ فروردین

متوسطه دوره اول:
ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس ادبیات فارسی پایه هفتم

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس آمادگی دفاعی پایه نهم

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس فرهنگ و هنر پایه هشتم

مقطع ابتدایی:
ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۲۰ تا ۱۳.۴۰ پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:
ساعت ۱۵ درس ادبیات فارسی پایه ۱۱

ساعت ۱۵.۳۰ درس حسابان ۲ پایه ۱۲ ریاضی و فیزیک

ساعت ۱۶ درس ریاضی ۲ علوم تجربی

ساعت ۱۶.۳۰ درس زیست شناسی پایه ۱۱

ساعت ۱۷ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۷.۳۰ درس زبان انگلیسی پایه ۱۲

جدول زمانی پخش دروس دانش آموزان در مدرسه تلویزیونی شبکه چهار؛ پنجشنبه ۱۴ فروردین.

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۸ تا ۸.۳۰ درس ریاضی و آمار پایه ۱۰

ساعت ۸.۳۰ تا ۹ درس علوم و فنون ادبی ۲ پایه ۱۱

ساعت ۹ تا ۹.۳۰ درس منطق پایه ۱۰

ساعت ۹.۳۰ تا ۱۰ درس عربی، زبان قرآن ۳ پایه ۱۲

ساعت ۱۰ تا ۱۰.۳۰ درس فلسفه پایه ۱۱

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس ارتباط موثر پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ استاندارد نقاشی چهره پایه ۱۱ رشته چهره سازی شاخه کاردانش

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس نقشه کشی فنی رایانه‌ای پایه ۱۰ شاخه فنی و حرفه‌ای

[ad_2]

Source link