جدول زمانی مدرسه تلویزیونی پنجشنبه ۲۸ فروردین

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

  جدول مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای روز پنجشنبه ۲۸ فروردین ۹۹ اعلام شد.

شبکه آموزش:

متوسطه دوره اول:

ساعت ۸ تا ۸.۲۰ درس زبان انگلیسی پایه ۹

ساعت ۸.۲۰ تا ۸.۴۰ درس کاروفناوری پایه ۸

ساعت ۸.۴۰ تا ۹ درس مطالعات اجتماعی پایه ۷

ساعت ۹ تا ۹.۲۲ درس علوم تجربی پایه ۹

برنامه دوره ابتدایی:

ساعت ۱۰.۳۰ تا ۱۱ درس فارسی و نگارش پایه اول

ساعت ۱۱ تا ۱۱.۳۰ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه دوم

ساعت ۱۱.۳۰ تا ۱۲ درس بازی و ریاضی پایه سوم

ساعت ۱۲ تا ۱۲.۳۰ درس مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه چهارم

ساعت ۱۲.۳۰ تا ۱۳ درس بازی و ریاضی پایه پنجم

ساعت ۱۳.۱۵ تا ۱۳.۴۵ درس پیام‌ها و هدیه‌های آسمانی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ۱۴.۳۰ درس هندسه ۱ پایه ۱۰ رشته ریاضی فیزیک

ساعت ۱۵ درس تفکر و سواد رسانه‌ای پایه ۱۰ تمام رشته‌ها

ساعت ۱۵.۳۰ درس شیمی ۲ پایه ۱۱ رشته ریاضی فیزیک و تجربی

[ad_2]

Source link