جدول زمانی مدرسه تلویزیونی؛ شنبه ٣٠ فروردین

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

بر اساس جدول شماره ۵٠ برنامه مدرسه تلویزیونی از طریق شبکه آموزش و چهار سیما برای فردا (شنبه)٣٠ فروردین ۹۹ اعلام شد.

 

شبکه آموزش سیما:
متوسطه دوره اول:

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس آمادگی دفاعی پایه ٩. 

ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس کاروفناوری پایه۸.

ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵درس زبان انگلیسی پایه ٧

ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ کاروفناوری پایه ٧

 

⬅️برنامه دوره ابتدایی:
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس فارسی و نگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس علوم تجربی و تفکر پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس فارسی و‌نگارش پایه پنجم.

از ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس علوم تجربی و تفکر پایه ششم

 

⬅️متوسطه دوم:

ساعت١۴:٣٠درس فیزیک ١ پایه١۰ رشته علوم تجربی.

ساعت١۵ درس فارسی١ پایه۱٠ تمام رشته‌ها.

ساعت۱۵:٣٠ درس زمین شناسی پایه ١۱ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶ درس تاریخ معاصر پایه۱١رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی.

ساعت۱۶:٣٠ درس شیمی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی

ساعت ١٧ درس سلامت و بهداشت پایه١٢ تمام رشته‌ها.

ساعت ٢٢ درس زبان انگلیسی٢ پایه١١ تمام رشته‌ها

ساعت ٢٢:٣٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک

 

 

شبکه چهار سیما
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت۸تا۸:٣٠درس عربی، زبان قرآن١ پایه ١٠ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت۸:٣٠ تا٩ درس منطق پایه ١٠ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

ساعت٩ تا ٩:٣٠ درس عربی، زبان قرآن٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت٩:٣٠تا١٠درس عربی، زبان قرآن ٢ پایه ١١ رشته علوم و معارف اسلامی.

ساعت ١٠ تا۱٠:٣٠ درس جغرافیا٣ پایه ١٢ رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت ١٠:٣٠ تا ۱٠:۵٠ دانش فنی تخصصی – درس خواص هندسی سطوح – پایه ۱۲ رشته ساختمان شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۵٠: ١٠ تا ۱١:١۵ رنگ کاری چوب و مبلمان – پایه ۱۱و۱۲ رشته صنایع چوب – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ١۵:١١ تا ١١:٣۵ تاریخ هنر جهان -درس رنسانس -پایه ۱۲ رشته گرافیک – شاخه فنی حرفه ای.

ساعت ۱١:٣۵ تا ١٢ نقشه کشی فنی رایانه‌ای – درس مشترک پایه ۱۰ رشته‌های زمینه صنعت – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

[ad_2]

Source link