جدول برنامه های درسی ۱۷ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از دو شبکه ۴ و آموزش (۷) در روز شنبه ۱۷ خرداد به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است:

شبکه آموزش

متوسطه دوره اول:

ساعت١٠:٣٠ تا ١٠:۵٠ درس مطالعات اجتماعی پایه٩
ساعت ١٠:۵٠ تا ١١:١٠ درس علوم تجربی پایه٨
ساعت ١١:١٠ تا ١١:٣٠ درس علوم تجربی پایه٧
ساعت ١١:٣٠ تا ١١:۵٠ درس ریاضی پایه٩
ساعت ١١:۵٠ تا ١٢:٢٠ درس علوم پایه٩
ساعت ١٢:٢٠ تا ١٢:۵٠ درس زبان انگلیسی پایه٩
ساعت ١٣:٠۵ تا۱۳:٣۵ درس علوم تجربی پایه٩

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:۴٠ تا ١۵:١٠ درس شیمی ٣ پایه ١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١۵:١٠ تا ١۵:۴٠ درس فیزیک٣ پایه١٢رشته علوم تجربی
ساعت ١۵:۴٠ تا ١۶:١٠ درس حسابان٢ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک ساعت ١۶:١٠ تا١۶:۴٠ درس علوم و معارف قرآنی٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ١۶:۴٠ تا ١٧:١٠ درس دین و زندگی٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک و علوم تجربی
ساعت ١٧:١٠ تا١٧:۴٠ درس علوم و معارف قرآنی٣ پایه١٢ رشته علوم و معارف اسلامی

شبکه ۴

رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت٧ تا ٧:٢۵ استاندارد سالم زیستن – مبحث پایش رشد – پایه۱۲ – رشته مدیریت خانواده – شاخه کاردانش.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۴۵ دانش فنی پایه – مبحث انتقال حرکت بوسیله تسمه – پایه۱۰ – رشته مکانیک خودرو – شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠۵ تعمیر و نگهداری تاسیسات سرمایشی و گرمایشی – پایه۱۲ – رشته تاسیسات – شاخه فنی و حرفه‌ای.

ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٣٠ استاندارد تون آپ موتور خودرو (تنظیم کار موتور) – پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت٨:٣٠ تا ٩:٠۵ استاندارد تون آپ موتور خودرو (ادامه تنظیم کار موتور) – پایه ۱۲ – رشته مکانیک خودرو – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

ساعت ۹:٠۵ تا ٩:۴٠ تعمیر رنگ و رنگ کاری مبلمان – پایه ۱۲ و ۱۱ – رشته صنایع چوب و مبلمان – شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش

[ad_2]

Source link