توسعه شخصیت و قانون جاذبه

[ad_1]

تقریبا همه شنیده در مورد قانون جاذبه است. اما اگر شما نمی, آن است که اصل جذب همه چیز را به واقعیت خود را با استفاده از قدرت ذهن خود معنی شما مانند یک آهنربا و جهان واکنش نشان می دهد از طریق افکار و اعمال خود را و که شما مسئول هر رویدادی که در زندگی خود آشکار. مثبت جذب مثبت بود منفی جذب می کند. با استفاده از قانون جاذبه به نظر می رسید به اندازه کافی ساده به عنوان طولانی به عنوان شما همچنان به فکر می کنم و انجام کارهای خوب شما می توانید انتظار چیزهای خوب به آشکار به خود واقعیت است.

اما با تکیه بر قانون جاذبه به تنهایی کافی نیست چرا که شما نیز باید به ایجاد برخی از تلاش برای تغییر شخصیت خود را. قانون جاذبه به ما نمی دهد اما محدودیت دستورالعمل به طوری که ما می تواند دستیابی به موفقیت است. دو ضروری تحولات است که شما نیاز به انضباط فردی و عزت نفس و شجاعت زیرا این کار مستلزم صبر و شکیبایی و کنترل خود است. اگر شما می خواهید برای به انجام رساندن هدف خود را, شما باید برای مقاومت در برابر وسوسه. شما باید برای هدایت و روشنی از خود گرایش به چیره خلق و خوی خود را و تحت سلطه تمایل خود را به انجام کارهای “راه خود را از”. برای مثال اگر شما می خواهید به از دست دادن وزن شما باید برای تنظیم عادات غذا خوردن خود را و شروع به تمرین اعتدال. اگر شما تمایل به موفقیت در زندگی خود را, شما نیاز به صبر به صبر کنید تا زمانی که آن را آشکار به خود واقعیت است.

آیا نمی شود ترس به خطر و اجرا نمی دور از چالش ها را به دلیل این که شکل شخصیت خود را و شما را بهتر و قوی تر از فرد است. در هر هدف به شما در تنظیم شما نیاز به شجاعت به آن را از طریق به پایان. نمی پریشان خود را ترس از شکست و ناامیدی از آنجا که شما در حال رفتن برای جذب بیشتر شکست و ناامیدی. اگر شما خودتان گیر در یک استخر عمیق منفی دریافت های خود را با هم بکشد و حرکت می کند اما همیشه مثبت به طوری که شما را جذب مثبت شرایط.

اگر شما می خواهید برای به انجام رساندن رویاهای خود را, شما باید به صورت تمام موانع سر در. اگر شما خود نبود نظم و انضباط و شجاعت احساسات خود را به سمت هدف خود را تغییر دهید. آن را تحت تاثیر قرار خواهد راه را به شما فکر می کنم و عمل می کنند در نتیجه جذب رویدادهای مخالف به آنچه شما واقعا سزاوار. با تغییر شخصیت شما, شما همچنین می خواهد تغییر راه شما فکر می کنم. به یاد داشته باشید این جهان عمل می کند در علت و معلول قانون است. هر شرایطی شما در آینده, آیا آن را به نفع شما یا نه شما به ارمغان آورد آن را بر خودتان است. را انتخاب کنید به مثبت و تعجب خود را با شما.

[ad_2]