تعمیر برج خنک کننده

پس از خروج از نازل جریان آب به رخ منظم بر روی سطح های پکینگ مدیا (Packing Media) همپوشانی می شود. 2. پاشش آب منظم و تولید فضای خالی مضاعف ناچیز (Void Space) بر بر روی سطوح خنک کننده یا پکینگ برج خنک کن. برج خنک کننده جریان مکانیکی خویش به دو نوع جریان القایی و جریان تحمیلی تقسیم می گردند. برج خنک کننده مخروطی، گرد و یا مدور جریان مخالف حساس یک سیستم پاشش آب چرخشی و زیر فشار می باشد. مدور: یا همان استوانهای یا این که مخروطی، در برجهای چیلر مورد استفاده قرار میگیرد. از طرف دیگر، هوا از بخش لوور یا کرکرههای ورودی هوا (Louver) به درون برج خنک کننده مکعبی مکش می شود. 6. سیستم توزیع آب در همین برج خنک کننده بیشترمی باشد به این ترتیب طول قدمت بیشتری دارند. از این رو پوشش های اساس سیمانی کارایی بهتری از خویش نشان خواهند بخشید و به تبع تداوم بیشتری خواهند داشت. 4. حساس عرض بیشتری نسبت به گونه جریان متقاطع دارند. 5. نسبت به جور جریان مخالف میزان رسوب پذیری و گرفتگی بالاتری دارند. 7. اشغال فضای سطحی کاهش نسبت به جور مخروطی و جریان متقاطع. به این ادله به این دستگاه ساخته شده در باطن سرزمین جریان متقاطع ابارایی نیز گفته می شود . بخاطر همین مورد قضیه به همین گونه سیستم سردکننده کولینگ تاور مرطوب یا خیس نیز گفته میشود. نوع مکعبی اهمیت سیستم پاشش آب اثبات و سیستم هوادهی مکش القایی می باشد. 5. سیستم توزیع آب حیاتی نظم بهتر در نتیجه سطوح پکینگ خوب تر و عمده تر می شوند. سطح ها خنک کاری بویژه در برجهای مدار باز افزایش راندمان برج خنک کننده پکینگ میباشد. همین مجموعه مهم سال ها تجربه در زمینه تعمیرات اشکال چیلرها و تجهیزات تهویه مطبوع به عمل تمام در انجام خدمات زمان ای در خدمت شما دوستان خوب میباشد. در صورتی که خودتان تخصص کافی دراین راستا ندارید، لطفاً کلیدی کارشناسان چابکدست تماس بگیرید. در همین جریان تماسی اهمیت برخورد آب و هوا گرمای آب از دو نحوه به هوا انتقال مییابد. گرمای تولیدی نیز نشانهی میزان انرژی میباشد که در بخش کندانسور به آب انتقال مییابد. 1. هزینه بهره برداری از این برج ها تحت می باشد و علت آن هم به نبود هد پمپ می باشد. برای کسانی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همینطور راهنمایی در آیتم چگونگی استفاده از برج خنک کننده فایبرگلاس مکعبی ، شما احتمالا می توانید حساس ما در صفحه وب تماس بگیرید.