انواع تجهیزات پزشکی برای بیمارستان ها

برای تأمین مراقبت های جامع مورد انتظار در بیمارستان ها ، انواع تجهیزات پزشکی را می توان به 4 دسته اصلی شامل نیازهای تشخیصی ، رویه ای ، درمانی و درمانی تقسیم کرد. انتخاب تأمین کننده ای که بتواند تمام این نیازها را برآورده سازد ، کاری دشوار و اغلب دلهره آور است. ما از شما دعوت می کنیم در مورد تهیه کننده خود و انواع تجهیزات پزشکی که می توانند ارائه دهند ، بیشتر در نظر بگیرید.

انواع تجهیزات پزشکی تشخیصی

تشخیص در محیط مراقبت حاد ضروری است و ممکن است به صورت معاینه ، آزمایش آزمایشگاهی ، تصویربرداری و نظارت بر علائم حیاتی انجام شود. تجهیزات این تلاشها شامل جداول معاینه و اسکن ها ، تجهیزات آزمایش ادرار و آزمایش خون ، تجهیزات اسکن اشعه ایکس و بدن و دستگاه هایی برای نظارت بر ضربان قلب ، دما و فشار خون است. یک شرکت سازنده تجهیزات بیمارستان باید برای برآوردن تقاضای تسهیلات ، به این فن آوری ها و تجهیزات مرتبط دسترسی داشته باشد.

انواع تجهیزات پزشکی برای بیمارستان ها
انواع تجهیزات پزشکی برای بیمارستان ها

انواع تجهیزات رویه بیمارستان

واضح است که بیماران برای معالجه علائمی که با استفاده از تجهیزات فوق الذکر قابل تشخیص هستند ، در مراکز مراقبت حاد معاینه می کنند ، بنابراین تجهیزات رویه یک مؤلفه اساسی در ارائه مراقبت است. تجهیزات رویه ای شامل مواردی از قبیل وسایل جراحی ، تجهیزات استریلیزاسیون ، دستگاه های مکش و تجهیزات مرتبط می باشد. تأمین کنندگان تجهیزات بیمارستان باید مجهز باشند تا به موقع تجهیزات با کیفیت و ارزان قیمت رویه را به مراکز مراقبت حاد ارائه دهند.

انواع تجهیزات درمانی بیمارستان

پس از تشخیص و هرگونه روش لازم ، درمان مداوم برای بازگرداندن سلامتی ، مقابله با عفونت و توانبخشی بیماران لازم است. انواع تجهیزات درمانی بیمارستان شامل I.V. سیستم های زایمان ، پشتیبانی ریوی و قلبی و سیستم های زایمان تغذیه ای. تأمین کنندگان تجهیزات بیمارستان باید همیشه مجهز باشند تا راه حل های قابل اعتماد تجهیزات درمانی را ارائه دهند.

انواع مراقبت از بیمار به تجهیزات نیاز دارد

گرچه ارتباط مستقیمی با مراقبتهای رویه ای واقعی ندارد ، نیازهای بیمار برای حمایت از سلامت و همچنین کیفیت مراقبت ها ضروری است. تجهیزات مورد نیاز مراقبت از بیمار شامل مواردی برای راحتی ، تغذیه و پشتیبانی از مراقبت های بعدی می باشد. انتظار می رود تأمین کنندگان تجهیزات بیمارستان منابع با کیفیتی را برای بیماران مراقبت حاد فراهم کنند تا از یک درمان مثبت تر و ترشح مثبت برخوردار شوند.