تجلی فراوانی – چگونه برای جلوگیری از قانون جاذبه از ساخت یک احمق از شما

[ad_1]

آیا شما احساس به عنوان اگر قانون جاذبه در حال ساخت یک احمق کامل از شما وقتی که می آید به تجلی فراوانی?

آن را بسیار آسان به درک چرا.

منظورم این است که هنگامی که شما برای اولین بار شنیده ام در مورد قانون جاذبه شما نشئه چون در حال حاضر شما می دانستم که از واجد شرایط راه تجلی فراوانی و زندگی می کنند زندگی از رویاهای خود.

چه پمپ شما حتی بیشتر بود از شنیدن این همه داستان و توصیفات از افرادی که قادر به استفاده از قانون جاذبه برای ایجاد زندگی از رویاهای خود.

پس شما سعی به استفاده از قانون جاذبه به انجام همان چیزی که اما شما خالی است.

این “توهین” از همه چیز, هر زمان که شما سعی در فاش کردن پول بیشتر همه شما باد پیدا کردن است گاه به گاه یک سکه یا سکه در پیاده رو. اما دیگر از آن…..هیچ چیز.

سرخوردگی شما شروع به خواندن کتاب پس از کتاب بعد از کتاب شما رفت و به سمینارها و شما یک دسته خریدم از دی وی دی همه امید یادگیری بیشتر و بیشتر در مورد قانون جاذبه, پس از آن می تواند شروع به کار برای شما.

حتی پس از این ،

بدترین چیز در مورد همه چیز است که شما اصرار به یک دسته از دوستان و خانواده و همکاران و غیره که فکر می کنم که قانون جاذبه است یک دسته از وو وو تردستی “عصر جدید” زباله که قانون واقعا کار می کند و که شما قرار بود برای اثبات آنها اشتباه است.

اما آن مشغول به کار نشده و شما مانند یک احمق است.

من اینجا هستم تا به شما بگویم که روز خود را به دنبال مانند یک احمق است.

بله آنها بیش از.

آیا شما تا کنون سعی به یادگیری چیزی در یک کلاس که در آن یک درصد خوبی از شرکت کنندگان بسیار با تجربه تر از شما ؟ آن می تواند هر چیزی از رقص به دفاع از خود و پخت و پز و غیره.

و یا فکر می کنم در مورد زمانی که شما رفتن به یک کشور که در آن شما فقط باید یک درک پایه ای از زبان و شما سعی می کنید به صحبت کردن با مردم که صحبت کردم زبان تمام طول زندگی خود را.

شما ممکن است احساس مانند یک احمق چون شما نمی دانید قوانین به بازی اما هنگامی که شما یاد بگیرند که تمام قوانین نه تنها شما را تبدیل به فقط به عنوان خوب یا بهتر از دیگر شرکت کنندگان, اما همچنین شما دیگر احساس می کنم مثل یک احمق است.

من اینجا هستم تا به شما بگویم که به همین دلیل شما بوده ام شکست با قانون جاذبه است زیرا شما نمی دانید که تمام قوانین خلق واقعیت.

وجود دارد بیشتر به واقعیت آفرینش از قانون جاذبه با وجود دیگر چه “تجارت” ممکن است به شما آموزش داده اند.

[ad_2]