تجلی فراوانی – چه چیزی برای انجام در حالی که انتظار برای قانون جاذبه به فاش کردن خواسته های خود را

[ad_1]

آیا منتظر قانون جاذبه را به خواسته های خود را به ثمر درایو شما به طور کامل دیوانه ؟

شما قصد تجلی فراوانی شناخته شده به جهان و سپس شما صبر کنید. چند روز اول خوب هستند اما بعد از آن شما شروع به گرفتن واقعا مضطرب است.

شما شروع به نگاه در اطراف هر گوشه و شما شروع به چسبیدن به در هر لحظه بیداری از روز تعجب زمانی که خواسته های خود را در حال رفتن به آمده در به ثمر. در همه جا شما به نوبه خود هر رویداد اتفاق می افتد که شما به طور مداوم در مواظب برای دیدن در صورتی که این در واقع نقطه جهان است رفتن به شما را به خواسته های خود را.

هنگامی که شما نمی خواسته خود را ببینید, شما شروع به گرفتن بیشتر نا امید که منجر به خشم که منجر به خشم که منجر به بی اعتمادی عمومی و شکی نیست که قانون جاذبه و حتی با این نسخهها کار.

و شما می دانید که در نهایت چه اتفاقی می افتد ؟

شما تمایل آشکار فراوانی هرگز نمی آید به ثمر.

به یاد داشته باشید زمانی که شما یک بچه کوچک و مادر خود شد پخت کیک و شما هیجان زده بودند به خوردن کیک که شما را نگه داشته در باز کردن فر هر پنج دقیقه برای دیدن اگر کیک آماده است ؟

مادر خود را خواهد داد شما را به توقف باز فر به طوری که اغلب دلیل این که شما به تداخل با فرآیند پخت کیک, او همچنین گفت: شما باید صبور باشید و اجازه دهید کیک پخت و به بازی با اسباب بازی های خود را و او به شما تماس بگیرید زمانی که کیک آماده بود.

اگر شما نیست بیش از حد hardheaded شما رفت و به بازی با اسباب بازی های خود را و قبل از شما آن را می دانستند مادر خود را خواستار شد شما را به برخی از کیک.

در حالی که شما در حال انتظار برای جهان برای تحقق خواسته های خود را از تجلی فراوانی وجود دارد یک راه درست و یک راه غلط به رفتار در حالی که این روند در حال وقوع است.

راه اشتباه به عنوان شما را نمیفهمد نشستن و تعجب می کنم وقتی که و چگونه خواسته های خود را در حال رفتن به آشکار و به همین دلیل مصرف آن را تا زمانی به آشکار. راه اشتباه است به طور مداوم برای دیدن اگر خواسته خود را به ثمر می آیند.

اما شما تا کنون متوجه شده کسانی که تسلط تمام واقعیت های ایجاد فرایند است که شامل قانون جاذبه?

آنها فقط نشستن idly توسط منتظر چیز به سقوط در دامان خود و در عین حال آنها نمی دیوانه وار و کورکورانه عجله به عمل است. آنها می دانند که زمان مناسب برای گرفتن حق نوع عمل و زمان مناسب فقط نشستن و صبر کنید.

آنها می دانند که این همه از آنجا که آنها دارای حق طرز فکر را به خواسته های خود را به ثمر.

چرا که آنها حق دارند که طرز فکر آنها دقیقا می دانند که چگونه به صبر برای قانون جاذبه را به خواسته های خود را به آنها.

اگر شما لازم نیست که طرز فکر درست قانون جاذبه هرگز نمی خواهد برای شما کار می کنند چرا که شما را خرابکاری آن را در طول راه.

خبر خوب این است که شما بیش از حد می توانند یاد بگیرند که طرز فکر که کسانی که تسلط به قانون جاذبه را اتخاذ کرده اند بنابراین شما به جای حیرت و شگفتی و در آنها می توانید پیوستن به این باشگاه از افرادی که قادر به ایجاد شکوه واقعیت خود را.

[ad_2]