برنامه مدرسه تلویزیونی دهم فروردین

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

جدول پخش برنامه مدر سه تلویزیونی ایران از شبکه آموزش سیما اطلاعیه شماره۳۰ روز یکشنبه۱۰ فروردین از شبکه ۷ (شبکه آموزش):

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس ریاضی پایه۷.

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس فرهنگ‌وهنر پایه۹
ساعت١٠ تا ١٠:٣٠ درس ریاضی پایه۸
***
برنامه دوره ابتدایی:
درروز یکشنبه۱۰ فروردین۹۹:
ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱بازی وریاضی پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰ فارسی ونگارش پایه دوم.
از ساعت ١١:٣٠ تا١٢فارسی ونگارش پایه سوم.
ازساعت١٢تا١٢:٣٠ علوم تجربی وتفکر پایه چهارم.
از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ فارسی و نگارش پایه پنجم.
از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴٠ مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه ششم.
***
متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس عربی زبان قران پایه١٠

ساعت١۵:٣٠ درس فیزیک٣ پایه۱٢
ساعت۱۶درس زمین شناسی پایه ۱۱
ساعت۱۶:۳۰درس فیزیک پایه١١
ساعت۱۷ درس عربی زبان قران۳ پایه ١٢
ساعت۱۷:۳۰درس شیمی پایه۱۲

[ad_2]

Source link