بخشش: یک کلید مهم برای از بند باز کردن قانون جاذبه

[ad_1]

انرژی منفی بلوک جریان انرژی مثبت; بنابراین در یک مد مشابه احساسات منفی مانع مثبت حوادث از ورود به زندگی ما. متوجه این واقعیت آن است که غیر ممکن است برای جلوگیری از حوادث منفی (یعنی چالش های زندگی) از ورود به زندگی ما در دسترس نباشد و یا چیز دیگری خواهد بود وجود دارد هیچ نقطه ای برای روح مجسم اگر آن را هرگز به چالش کشیده – چگونه می توانیم محدود کردن مقدار زمان احساسات منفی تاثیر بر زندگی روزمره ما هستند ؟

انرژی منفی به طور کلی شامل درد و درد است که اغلب همراه با خشم و احساسات سخت; پشیمانی برای انجام برخی از اقدام و یا داشتن گیرنده دردناک عمل توسط دیگران است. این معمولا به معنی وجود یک رویداد است که ما به عنوان انسان نمی مانند و ما تثبیت در این رویداد ایجاد می کند به خوبی از انرژی منفی است که همچنان به زندگی ما تاثیر می گذارد و بلوک توانایی ما برای جذب انرژی مثبت در حال حرکت رو به جلو به ما متمرکز بر روی که منفی رویداد از گذشته ما (یا در حال حاضر).

بهترین راه برای رهایی از درد و انرژی منفی ما پناه از گذشته است را ببخشید به این معنی که ما باید ببخشد هر دو این افراد و موقعیت هایی که ما صدمه دیده است اما از همه مهمتر ما نیز باید خودمان را ببخشد. این صدا ممکن است متضاد با منطق اما ما نمی توانیم به دیگران چه که ما خودمان را ندارند. اگر ما don't خودمان را ببخشد و سپس ما نمی توانیم دیگران را ببخشیم. ما نمی توانیم دیگران را دوست دارم اگر ما به't خودمان را دوست دارم. (مطمئن شوید که ما ممکن است احساس شیفتگی و تمایل و یا حتی حسادت در اختیار داشتن اما ما برنده't احساس واقعی, عشق بی قید و شرط.) شما می توانید این را به فقط در مورد هر گونه احساسات مثبت: ما فقط می توانیم احساس افتخار از دیگران زمانی که ما احساس سالم غرور خودمان. و ما فقط می توانیم احساس احترام نسبت به دیگران وقتی خودمان احترام می گذاریم. در این راه ما سهم خوب و احساسات مثبت و انرژی با گسترش احساسات مثبت است که ما برای خودمان به غنی سازی زندگی مردم و جهان اطراف ما. اما اجازه می دهد تا's بازگشت به بحث در مورد غلبه بر بلوک های انرژی.

همانطور که بدن ما را التیام آسیب های فیزیکی ما آگاهی می خواهد به درمان صدمات عاطفی نیز هست. ما می توانیم درمان آن درونی و عاطفی آسیب با انتشار مقید کردن انرژی منفی اطراف آن آسیب است. ما انجام این انتشار انرژی منفی توسط آمرزنده و مهربان است. به منظور ببخش ما باید صورت مسئله و آن را خود . ما باید بپذیریم که چالش مهم نیست که چقدر دردناک در خدمت یک هدف برای روح ما's توسعه در طول برنامه زندگی ما. اما ما ادعا می کنند که از این نقطه به انرژی منفی در ارتباط با این رویداد است که ما شده اند حمل در اطراف با ما – شاید برای بیش از حد طولانی در خدمت دیگر ما رشد و نمو نیاز دارد. بنابراین ما تصمیم به ترک این وضعیت و در انجام بنابراین ما برای اولین بار با تشکر از جهان برای درس افاضه و سپس خودمان را ببخشد و مردم و یا حوادث اطراف آن درد و در نهایت ما تصور می کنیم انتشار اتصالات بین ما و دولت کنونی و گذشته هر دو رویداد و مردم است. ما دیگر نیاز به متمرکز بر روی آن خاطرات دردناک گذشته چرا که آنها هدف خود را خدمت کرده و ما را بخشیده و آزاد کردن انرژی منفی. با انتشار اتصالات ما بین بردن ذهن ما از ادامه به متمرکز در گذشته و اجازه می دهد که انرژی منفی بلوک منتشر خواهد شد (یا حداقل کنار) بنابراین انرژی مثبت می تواند دوباره وارد زندگی ما است.

بخشش هدیه ای است که ما را به خودمان است. منتشر شده ما از درد پر از گذشته اجازه می دهد تا احساسات مثبت برای یک بار دیگر وارد زندگی ما و ما را قادر می سازد به شکل ما فراوان و موفق فرداها. بنابراین don't دست کم گرفتن قدرت بخشش.

[ad_2]