با تشکر از شما یادداشت ها – نکات و آداب معاشرت و بیان ایده های خود را به برقراری ارتباط قدردانی

[ad_1]

با تشکر از شما یادداشت ها در حال ساخت باز گشت در راه بزرگ. آنها برجسته شده است در قسمت در اپرا. دست نوشته با تشکر از شما نیز استفاده شده توسط کسب و کار و شرکت های بزرگ امریکا به جلو.

اگر شما باور در راز یا قانون جذب و سپس با تشکر از شما توجه داشته باشید که یک راه ایده آل برای برقراری ارتباط به جهان است که شما در حال باز کردن برای قدردانی و مهربانی–شخصی و حرفه ای. به یاد داشته باشید بیشتر به شما ابراز قدردانی خود را بیشتر به شما خواهد شد باید سپاسگزار است.

به دنبال فرصت برای نشان دادن قدردانی خود را. در اینجا برخی از فرصت های بزرگ برای برقراری ارتباط با دیگران و به اشتراک گذاری قدردانی خود را:

ایده آل مواقع برای ارسال با تشکر از شما یادداشت ها و یا کارت با تشکر از شما

o دریافت چنین هدیه ای را به عنوان روز تولد, دوش عروس جدید نوزاد

o با تشکر از شرکت کنندگان برای آمدن به یک حزب و یا رویداد مانند عروسی و یا بازنشستگی پارتی

o مهمان یک شبه کسی در خانه

o به می گویند با تشکر از شما برای یک وعده غذایی در خانه کسی یا رستوران

o با تشکر از شما برای این جایزه در محل کار

o با تشکر از شما به مشتری برای خرید یا همیشگی

o با تشکر از شما برای سوار شدن به فرودگاه و یا به کار

o مصاحبه شغلی

o همکار برای کمک به یک پروژه و یا تعویض شیفت

o اعضای خانواده یا دوستان برای مشاوره با ارزش و یا تماس تلفنی

o ارسال گل

o همدردی با تشکر از شما نامه

o کمک خیریه

o با تشکر از شما برای کسب و کار ارجاع

o با تشکر از شما به داوطلبان

o با تشکر از شما برای معلم, جراح, دکتر, پزشکی دهنده

o با تشکر از شما برای کودک نشسته, خانه, نشسته, تغذیه حیوان خانگی در حالی که در تعطیلات

راهنمایی سریع برای شما با تشکر از شما یادداشت ها

o با یک استثنا به “تشکر برای اضافه کردن” استفاده از واژه های “متشکرم.” این کلاسیک برای یک دلیل.

o استفاده از کلمه “شما” بیش از کلمه من–به خصوص در کسب و کار. مطالعات انجام شده در دانشگاه دوک نشان می دهد که افرادی که با کلمه “شما” است که در میان قانع کننده ترین و قدرتمند ترین کلمات در زبان انگلیسی است.

o ارسال توجه داشته باشید خود را ASAP. برای مصاحبه های شغلی همان روز یا روز بعد برای هدیه و یا اعمال محبت در عرض دو هفته. وجود دارد هیچ اساسنامه محدودیت ها در دادن تشکر. اواخر با تشکر از شما بهتر است از هیچ با تشکر از شما.همه در همه ،

o مطمئن شوید که به طور خاص به جای generic. این است که به راحتی انجام می شود با ذکر خاص هدیه و یا به نفع و پرداختن به شخص خاص و یا زن و شوهر.

o اجتناب از “گروهی با تشکر از شما” اشاره می کند. هر فرد (یا زن و شوهر) می شود خود را با تشکر از شما توجه داشته باشید.

o ارسال آن راه قدیمی از مد افتاده با مهر. مگر اینکه شما می دانید برای یک واقعیت که فرد ترجیح ایمیل (به خصوص در کسب و کار و یا به صورت عمده موارد مانند مراسم عروسی, کودک, دوش, دوش گرفتن و غسل تعمید) قرار داده و آن را در پست الکترونیکی.

بیان ایده ها و نمونه با تشکر از شما توجه داشته باشید

نگه داشتن آن کوتاه و ساده است. در از دست دادن برای کلمات ؟

o استفاده از یک نقل قول معروف از جمله شکسپیر “من می تواند بدون دیگر پاسخ را اما با تشکر و سپاس فراوان.”

o می گویند با تشکر از شما با یک شعر یا آیه.

o استفاده از این قالب اولیه. “با تشکر از شما برای قرار دادن نام هدیه و یا نفع). آن/یک (قرار دادن تعریف مانند رنگ کامل یا یک وعده غذایی فوق العاده). سخاوت خود را (و یا محبت) است که واقعا قدردانی است. با تشکر دوباره.”

در حال حاضر شما می دانید اصول اولیه برای گسترش سپاسگزاری شما را در قلب خود را از طریق یک تشکر از شما توجه داشته باشید, با تشکر از شما کارت یا نامه. اگر شما احساس به خصوص غم انگیز یا, ن در شغل خود و یا در زندگی شخصی شما وجود دارد هیچ درمان بهتر از قدردانی. اگر شما احساس می کنید مانند شما در بالای جهان و سپس حفظ آن vibes خوب نورد با به اشتراک گذاشتن شادی خود را!

قدردانی کاهش غم و اندوه و تکثیر شادی. با تشکر از شما برای خواندن این مقاله.

[ad_2]