ایکس بادی ترکیب معجزه آسای تکنولوژی و ورزش

ولی بایستی بدانیم که تراز هورمونها نیز موءثر است: تمرین مردان باعث ایجاد عضله ها (هورمون: تستوسترون) و تمرین زنان سبب سفت شدن آنان (هورمون: استروژن)می شود. همین تمرینات دقیقا این مجموعه از اشخاص را که سالها ورزش نکردند بدون چاره می نماید دوباره تمرین کنند، ؛ بنابراین، آغاز مهربانی به جهت ترکیب ورزش و تولید انگیزه در زندگی روزمره است. مزایای دوچندان ایکس بادی بر تناسب اندام و تندرستی باعث شده که نه فقط در سالن های ورزشی بلکه در ورزش های رقابتی و معالجه های طبابت نیز از همین متد استقبال شود. نحوه دیگر اهمیت استعمال از تمرینات هوازی است که سبب به ارتقاء گردش خون و ارتقاء چربی سوزی در بدن شما می شود. در طی انجام این ورزش بلند کردن وزنههای سنگین انجام میشود. فاقد عوارض جانبی: متد EMS عوارض جانبی به جهت تن نداشته و این مورد قضیه سبب ساز می‌شود ورزشکاران کلیدی آسودگی خاطر از این شیوه بهره ببرند. بخش اعظمی معتقدند که جریان الکتریکی، عوارض جانبی دارااست و حتی به قلب نیز ضرروزیان میرساند.اما واقعیت همین نیست. ایکس بادی در تیم ورزشهای رایج قرار دارد و استعمال از آن برای همه نوجوانان، بانوان و آقایان سوای خطر است. ایکس بادی از متد EMS به معنای تحریک الکترونیکی عضله ها هست که همین تحریکات به شکل پالس های الکترونیکی بیش از ۸۰٪ از عضلات بدن فرد را تحت تأثیر قرار می دهد .لباس همین ورزش به صورت جلیقه و شلوارک قابل انعطاف که از تعدادی الکترود و کابل تشکیل شده هست می باشد. که محفظه خون و بدن را اهمیت PH متفاوتی روبرو مینماید و یونهای مثبت و منفی تن و عضلات را پایین تاثیر قرار می‌دهد مضر است؟ ۴. تمرینات در بهترین مرکز باشگاه ایکس بادی نیاوران، موجب دوچندان شدن سوختوساز بدن میگردند، درحالیکه سایر ورزشها لزوماً سوختوساز تن را فراوان نمی کنند. آموزش XBody EMS یک سیستم تناسب اندام هست که به تازگی در استرالیا روش اندازی شده است. ایکس بادی يا xbody چیست؟ اثر تمرین اساسی EMS xbody می تواند ۱۸ برابر خوب تر از ورزش های متعارف باشد. در صورتی که شما همین مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید داده ها بیشتری در آیتم ورزش ایکس بادی در صادقیه لطفا از وبسایت ما دیدن کنید.