این فقط یک داستان – شما می توانید بگویید یک بهتر

[ad_1]

“یک پرنده نمی تواند پرواز دور یا با سنگ به پشت آن. اما انتشار این مانع و آن را رایگان برای صعود به ارتفاع بی سابقه است.” – آلن کوهن

این مشکل گاهی اوقات به قبول است که همه چیز را به شما بگویم خودتان است که به سادگی یک داستان است. شما می دانید داستان به شما بگویم در مورد چگونه زندگی ناعادلانه است و یا یکی در مورد پول بودن سخت است یا داستان است که می گوید شما به مقصد به رنج می برند با بهداشت ضعیف و یا روابط دردناک. همه آنها فقط داستان است.

بر اساس تجربیات زندگی واقعی شما را به نتیجه گیری در مورد زندگی و در مورد جای خود را در آن. کسانی که نتیجه گیری شد که داستان شما به خودتان بگویید. و در بیشتر قسمت ها این داستان ساخته شده حس در آن زمان است.

البته برخی از داستان های خود را در حال مثبت و توانمند سازی است. اما آنچه در مورد قدیمی خود را “وحشتناک, وحشتناک بدون خوب خیلی بد” داستان? آنها جلوگیری از شما را از گرفتن آنچه شما می خواهید در زندگی. به علاوه آنها را به شما احساس بد است. و آنها را به شما احساس بد در مورد خودتان.

داستان مثبت یا منفی داستان – شما دیدن شواهد در همه جا به حمایت از پایان نامه خود را.

“به شما بگویم داستان راه شما می خواهید آن را به جهان را مطابق. در آن است.” – Abraham-Hicks

خط پایین این است که همه چیز شما در حال تجربه در زندگی خود را انعکاس مستقیم داستان شما بوده ام به گفتن. خوب است بدانید درست است ؟ در حال حاضر چه باید کرد ؟

در اینجا جادویی دانش را قادر می سازد که دستیابی به موفقیت:

*شما می توانید بگویید بهتر داستان.

*هنگامی که شما بگویید بهتر داستان زندگی شما بهتر می شود.

شما می توانید تجدید نظر و ویرایش و بازنویسی تا داستان خود را احساس می کند خوب است و در واقع پشتیبانی از شما در ایجاد زندگی شما تمایل به جای ادامه به تضعیف بهترین تلاش های خود را.

دو پیش شرط مهم:

*شما باید برای جلوگیری از باور خود را به داستان های قدیمی.

*شما رو به توقف استدلال برای محدودیت های خود را.

چگونه شما می دانید اگر شما داستان درست است یا نه ؟ اگر این احساس بد آن درست نیست. دوره.

من نمی گویم چه اتفاقی افتاده است درست نیست. من میگم نتیجه گیری شما آمد که باعث می شود شما احساس بد است درست نیست.

از آنجا که از دوران کودکی من تجربیات و نتیجه گیری من آمد تا در مورد آنها من تا به حال یک داستان قدیمی با عنوان “من به اندازه کافی خوب نیست.” و من زندگی ام را صرف تلاش برای به دست آوردن دیگر مردم به من را متقاعد کند که من واقعا به اندازه کافی خوب بود ،

EFT به من کمک کرد به منشاء این داستان و EFT همراه با مراقبه و تصدیق به من کمک کرد تا آن را به نوبه خود در اطراف.

من تا به حال به من بگویید داستان جدید حتی قبل از من به طور کامل آن معتقد بودند. و این که چگونه شما تغییر داستان خود را. از ارتعاش بالا شما جای داستان دردناک با یک زندگی جدید-افزایش یک. یک داستان است که احساس می کند بهتر است. یک داستان از آنچه شما می خواهید.

آن را به تغییر یک شبه? اما این جهش کوانتومی در می آید متوجه می شوند:

*این فقط یک داستان است.

*این درست نیست.

*شما می توانید آن را تغییر دهید اگر شما می خواهید به.

اگر شما تا کنون خواسته “هی قانون جاذبه من کجاست؟”در اینجا پاسخ. مسائل خود را که در پشت مانع شدن از خود منفی داستان انتظار را برای شما به انتشار آن است.

هنگامی که شما آزادی که خسته و فرسوده, خوب نیست, بی وفا, داستان دردناک, شما می توانید یکی دیگر از قطعه ای از عظمت خود را که به سادگی در دسترس نیست به شما با اسکریپت.

همه چیز شما در زندگی است در پاسخ به این داستان شما گفتن. و شما را وادار به تصمیم می گیرید اگر شما می خواهم داستان خود را و اگر این کار برای شما یا علیه شما. این فقط یک داستان است. شما می توانید بگویید یک بهتر است.

زندگی اتفاق نمی افتد به شما.

این اتفاق می افتد از شما مطابق با داستان خود را.

[ad_2]