این عنصر گمشده از راز

[ad_1]

راز یک فیلم فوق العاده است که به معرفی بسیاری از مردم قانون جاذبه است. آن را گذاشتم متاسفانه بیش از یک جنبه بسیار مهم از روند. مردم پس از آن به نوبه خود شروع به انتقاد از قانون جاذبه به عنوان برخی از جدید سن وو-وو کرک. این عنصر گم شده است عمل است.

مردم آموخته اند که افکار ما واقعا ما را تغییر واقعیت اما این است که تنها نیمی از معادله است. به عنوان مهم به عنوان تجسم نیت ما این است که صرفا بر روی نیمکت نشسته و از خوردن چیپس سیب زمینی است که نمی خواهید به فاش کردن یک شغل جدید و یا رابطه جدید به زندگی خود را. اما اگر شما را دیدم راز شما ممکن است پاسخ دهند که “چگونه” است که مسئولیت ما نیست. درست نیست اما این بدان معنا نیست که ما به اقدام. قانون جاذبه را به شما مردم فرصت و شرایطی است. آن کار خود را به واقع عمل و راه رفتن به آنها را.

ما لازم نیست که صبر کنید برای فوق العاده الهام گرفته از احساسات را به عمل آورند. لازم نیست منتظر لحظه مناسب است که در آن برای شروع. هنگامی که ما مجموعه ما قصد و شروع تجسم و سپس شروع به اقدام بلافاصله. این مهم نیست که چه چیزی – فقط شروع! انجام بهترین شما می توانید با آنچه شما و قانون جاذبه را به شما و بقیه. با در نظر گرفتن عمل شما به خودتان ثابت کنید و از جهان که شما واقعا آماده برای دریافت آنچه مورد نظر شما.

مراحل عمل را در حال حاضر:

– مجموعه قصد

– تجسم آن را به عنوان به صراحت و دقیق که ممکن است هر روز

– نوشتن 5 چیزهایی که شما می توانید انجام دهید در حال حاضر به شما نزدیک تر به آنچه شما می خواهید

– آنها را انجام دهد!

[ad_2]