اپل آیدی را ایجاد کنید

به همین ترتیب می توانید با مراجعه به سایت Make Your Apple ID ، یک شناسه برای Apple® iPhone make خود بسازید.

وسیله ای که در زیر وجود دارد ، هیچ اهمیتی با iPhone 4s یا iPhone 4 ندارد.

برای راه‌اندازی اپل آیدی بدون تکنیک اقساطی ، این جهات را بررسی کنید.

از یک صفحه اصلی ، روی نماد تنظیمات ضربه بزنید.

در بالاترین نقطه از فهرست تنظیمات ، روی ورود به آیفون خود ضربه بزنید.

وارد آیفون خود شوید

ضربه بزنید آیا یک Apple ID ندارید یا از آن غافل هستید؟

توجه داشته باشید انتخاب یک Apple ID دیگر فقط وقتی با شناسه فعلی وارد نشده اید ، نشان می دهد.

روی Make Apple ID ضربه بزنید.

نام و نام خانوادگی و تولد خود را در فضاهای داده شده وارد کنید و سپس روی Straightaway ضربه بزنید.

از صفحه “آدرس ایمیل” ، روی ضربه بزنید. آدرس ایمیل ندارید ؟.

روی دریافت آدرس ایمیل iCloud ضربه بزنید.

از صفحه “آدرس ایمیل” ، ایمیل مورد علاقه خود را در آن نقطه روی ضربه بزنید Straightaway (سمت راست).

توجه داشته باشید آدرس ایمیل وارد شده به Apple ID تبدیل می شود.

برای تأیید ، روی ایجاد آدرس ایمیل ضربه بزنید.

خرید اپل ایدی

عبارت مخفی را در قسمت های لازم در آن نقطه وارد کنید (روی راست).

توجه داشته باشید عبارت مخفی باید به هر میزان 8 نویسه باشد ، از جمله یک عدد و یک حرف بزرگ و کوچک

از صفحه “شماره تلفن” ، روی گزینه ادامه ضربه بزنید.

برای ادامه ، بررسی شرایط و ضوابط در آن نقطه بر روی Concur (پایین سمت راست) ضربه بزنید.

برای تأیید ، روی Concur ضربه بزنید.

توجه داشته باشید ایمیلی با مراحل تأیید به محلی که به عنوان Apple ID انتخاب شده است ارسال می شود.

توجه برای داده های ترتیب اضافی ، به تنظیمات شامل تغییر iCloud مراجعه کنید.