اهمیت دوست داشتن خود هنگام کار با قانون جاذبه

[ad_1]

با سال تجربه در کار با مردم برای کمک به آنها ایجاد آشکار و زندگی می کنند زندگی از رویاهای خود من آمده اند به یاد بگیرند که بدترین رابطه است که اکثر مردم است که معمولا با یک غریبه کامل. که غریبه کامل است نه بیشتر از خود. بدترین رابطه است که اکثر مردم این است که با خود و بسیاری از افراد حتی نمی آن را می دانم.

من ملاقات تن از مردم در طول سال است که به اعتقاد آنها خود می دانند که در واقع آنها تقریبا هیچ سرنخ در مورد خود. البته آنها می دانند که اصول اولیه از جمله رنگ مورد علاقه خود را و یا مواد غذایی و یا نام تجاری کفش و لباس. اکثر مردم می دانند سطح مسائل در مورد خود و آنها بر این باورند که آنها می دانند که آنها چه هستند.

اینها همه فقط در سطح چیزهایی که بسیار کمی به چیزی برای انجام با ما هستند. ما باید یاد بگیریم به زمان را واقعا توسعه یک درک و ارتباط با خودمان است که عمیقا ریشه در درک که ما در هسته است. که ما به عنوان یک فرد و آنچه ما نمایندگی به خودمان و به دیگران و به جهان است.

ضروری است در هنگام کار با قانون جاذبه است که شما را به زمان برای رسیدن به خودتان را بدانید و یاد بگیرید به خودتان را دوست دارم. بسیاری از مردم از رفتن به رختخواب هر شب با یک غریبه کامل است و هیچ فرد دیگری شما صرف خواهد شد در هر لحظه از زندگی خود را با. شما وجود دارد با شما در همه زمان ها از لحظه تولد تمام راه را به مرگ, بنابراین شما نیز ممکن است به خودتان به عنوان آنجا که ممکن است و رسیدن به نقطه که در آن شما خودتان را دوست دارم.

توسعه سالم و شاد و دوست داشتن رابطه با خودتان مهم است که در هنگام کار با قانون جاذبه است. اگر شما لازم نیست که شما در حال گفتن در جهان است که شما مستحق و باور نمی کنم شما مستحق آن چیزهایی که شما می خواهید و تمایل در زندگی خود را. این نمی خواهد در هنگام کار با قانون جاذبه به این دلیل که جهان را بشنوید و آن را نمی خواهد در ارائه آنچه شما می خواهید.

این نیز مهم است که وارد شدن به یک رابطه. من ملاقات بسیاری از افرادی که می خواهید برای پیدا کردن کسی و سقوط در عشق است و آنها هیچ ایده که آنها در حال آوردن به رابطه. چگونه شما همیشه می توانید انتظار کسی دیگری به شما را دوست دارم اگر شما نمی شما را دوست دارم ، این مثل این است که پرسیدن از کسی که به شما پول هر روز شما را بدون دادن هر چیزی در بازگشت.

شما باید زمان را برای رسیدن به می دانم که شما به خودتان را دوست دارم. نه اذعان “من بزرگترین چیزی که از پنیر ورقه ای” نوع عشق اما سالم شادی و رضایت با شما که در حال حاضر مهم نیست که چقدر کار باید انجام شود.

بیشتر به شما عشق خود را آسان تر از آن می شود را برای شما به صرف زمان با خود و در واقع لذت بردن از سکوت خود افکار و ایده ها و شخصیت. آن نیز آغاز می شود به جهان است که شما را شایسته آن چیزهایی است که شما میل و می خواهید در زندگی خود را و اجازه می دهد تا جهان را به شروع به تراز خود را در راه است که اجازه خواهد داد که شما را به آنچه شما می خواهید.

این نیز آغاز می شود اجازه می دهد تا شما را به واقعا شروع به عشق مردم دیگر. اگر شما نمی توانید عشق خود را به هیچ وجه در جهان شما هرگز قادر خواهید بود به واقعا عاشق کسی دیگری با سالم و خوشحال نوع از عشق است. کنون به بسیاری از مردم نمی عشق خود را و آن را بزرگ ناامنی به روابط خود را زیرا آنها انتظار دارند که مردم دیگر به آنها نشان دهد که چگونه بزرگ آنها نشان دهد و آنها را دوست دارم.

عشق خودتان را به خودتان می دانید. وجود خواهد داشت هرگز دیگر شما هرگز دوباره خواهد شد و شما هرگز فرصتی برای پیوند با هر کسی مثل شما را به پیوند با خودتان. شما صرف هر لحظه از زندگی خود را با شما, چرا که نه نگاهی هم به مانند شخص شما در حال حاضر و لذت بردن از هر لحظه از رابطه شما با خودتان است.

[ad_2]