افتادگی دریچه میترال قلب و راه های تشخیص آن – دکتر فریبا هندسی

در برخی اشخاص یکی از از این پره ها یا هر دوی آن ها بزرگتر بوده یا این که بافت نرمتر داشته و بنابراین وقتی که بطن چپ منقبض می شود و دریچه ها بسته می شوند، پره های روزنه بجای گرفتن شکل قیفی صورت نرمال، به سمت عقب و به درون دهلیز چپ (مانند یک چتر نجات به درون ) خمیده می شوند ( افتادگی یا این که پرولاپس) و همین ناهنجاری بسته شدن دریچه میترال قلبی را پرولاپس دریچه میترال یا به اصطلاح پزشکان ( ام وی پی ) میگویند. در این نوشته اطلاعات اکثری را درباره اینکه “دریچه گاز چیست“، ساختار آن به چه رخ میباشد و طریق کارکرد آن به چه شکل هست را در اختیار شما قرار خوا هیم داد. کناره ی فوقانیِ آزادِ هر لت ضخیم است که به آن لنول (lunule) می گویند و قسمت میانی حاشیه ی فوقانی آزاد هر لت هم کلفت میباشد که به آن ندول دریچه سقفی 4 طرفه (nodule) می گویند. تقریبا هیچ راهی به جهت پرهیز از شلی روزنه میترال وجود ندارد اما در صورتی که شما در گیر به نارسایی روزنه میترال هستید بایستی موردها پایین را قطعا رعایت کنید. روزنه گاز یکی از از اجزای تشکیل دهنده خودروهایی است که توسط سیستم انژکتوری سوخت رسانی میشوند. اما دریچه گازهایی که اهمیت استعمال از مواد ترکیبی ساخته میشوند به استدلال مقاومت بالا در در مقابل خورندگی از برتری بیشتری نسبت به آلومینیوم برخوردار است. این تغییرات به مرور پیش میروند و هرچه پیشرفت میکنند، غیر قابل برگشت میشوند. این دستور منجر بسته شدن روزنه می شود. همین روزنه از ۳ لت چپ، راست و قدامی (این نامگذاری بر اساس محل دریچه ها در بازه زمانی جنینی قبل از چرخش قلب می باشد). همین شیر یکی از از انواع شیرآلات صنعتی میراب است. بعضی از دوربین ها اسلش را حذف می نمایند و f-stop ها را به همین شکل می نویسند: f2 ، f3.5 ، f8 و … این قطعه وظایف متفاوتی را در تنظیم سوخت رسانی موتور انجام می دهد و یک عدد از با ترین قطعات در روش عملکرد درست اتومبیل میباشد. این قطعه به عنوان پشتیبان موتور خودرو وظایف متعددی را زمان کار موتور ایفا میکند.