اعلام زمان پخش برنامه درسی “مدرسه تلویزیونی”

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

 برنامه آموزشی دانش‌آموزان در روز یکشنبه ۱۷ فروردین ٩٩ از شبکه تلویزیونی چهار و شبکه آموزش به این شرح است:

 

جدول کلاس درس شبکه آموزش سیما

متوسطه دوره اول:

ساعت ٨: علوم تجربی پایه ٩
ساعت ٨:٣٠: زبان انگلیسی پایه ٨
ساعت :٩ ریاضی پایه ٧

 دوره ابتدایی:

ساعت ١٠:٣٠: بازی وریاضی پایه اول
ساعت ۱۱: فارسی ونگارش پایه دوم
ساعت ١١:٣٠: فارسی ونگارش پایه سوم
ساعت :١٢ علوم تجربی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠: مطالعات و مهارت‌های اجتماعی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵: فارسی ونگارش پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠: فیزیک پایه ١٠
ساعت ١۵: فیزیک پایه ۱١
ساعت ۱۵:٣٠: عربی زبان قرآن ١ پایه ١٠
ساعت ۱۶: فیزیک پایه ١٢
ساعت ۱۶:٣٠: زیست شناسی پایه ١٢
ساعت :١٧ شیمی پایه ۱۲
ساعت ٢٢: هندسه۳ پایه١٢
ساعت ٢٢:٣٠: فارسی ۳ پایه١٢

جدول کلاس درس شبکه چهار سیما

ادبیات و علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی:

ساعت ۸: تاریخ اسلام ۲ پایه ۱۱ علوم و معارف
ساعت ۸:۳۰: عربی زبان قرآن ۱ پایه ۱۰ ادبیات و علوم انسانی
ساعت :۹ ریاضی وآمار ۲ پایه ۱۱ رشته ادبیات علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ۹:۳۰: احکام ۲ پایه ۱۱ رشته علوم و معارف اسلامی.
ساعت ۱۰: اصول عقاید ٣ پایه ۱۲ رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ۱۰:۳۰: ریاضی وآمار ۳ پایه ۱۲ رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی

فنی حرفه‌ای وکاردانش:

ساعت ۱۱: آشنایی بابنا‌های تاریخی پایه ۱۰ رشته نقشه کشی معماری شاخه فنی حرفه‌ای

ساعت :١١:٣٠ شبکه بندی پرسپکتیویک نقطه‌ای پایه۱۰رشته گرافیک شاخه فنی حرفه

[ad_2]

Source link