اعلام جدول مدرسه تلویزیونی ۵ خرداد

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

برنامه مدرسه تلویزیونی ایران روز دوشنبه ۵ خرداد
شبکه آموز ش:

متوسطه دوره اول:
ساعت ٧:۴۵ تا ٨:٠٠ تربیت بدنی دوره متوسطه
ساعت ٨:٠۵ تا ٨:٢۵ درس علوم تجربی پایه ٩
ساعت ٨:٢۵ تا ٨:۴۵ درس ریاضی پایه٨
ساعت ٨:۴۵ تا ٩:٠۵ درس کاروفناوری پایه٨
ساعت ٩:٠۵ تا ٩:٢۵ درس ریاضی پایه٩
….
برنامه دوره ابتدایی:
ساعت١٠:٣٠ تا۱۱درس علوم تجربی و‌تفکر پایه اول
ساعت ۱۱ تا١١:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت ١١:٣٠ تا١٢ درس بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت١٢تا١٢:٣٠ درس بازی و ریاضی پایه چهارم
ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ درس بازی و ریاضی پایه پنجم
ساعت ١٣:١۵ تا۱۳:۴۵درس بازی و ریاضی پایه ششم

متوسطه دوم:

ساعت ١۴:٣٠ تا ١۵ درس زبان انگلیسی٣ پایه ١٢تمام رشته‌ها
ساعت ١۵ تا ١۵:٣٠ درس زیست شناسی ٢پایه١١ علوم تجربی
ساعت ١۵:٣٠ تا١۶درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته علوم تجربی
ساعت ١۶ تا١۶:٣٠ درس فارسی٣ پایه ١٢ تمام رشته‌ها
ساعت ١۶:٣٠ تا١٧ درس فیزیک٣ پایه١٢ رشته ریاضی فیزیک
ساعت ١٧ تا١٧:٣٠ درس فارسی١ پایه ١٠ تمام رشته‌ها

شبکه ۴:
رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی و فنی حرفه‌ای وکاردانش:
ساعت٧ تا ٧:٢۵ درس برنامه ریزی ورزش برای تمام سطوح سلامت – پایه١٢- رشته تربیت بدنی – شاخه فنی حرفه‌ای.

ساعت ٧:٢۵ تا ٧:۵٠ استاندارد نقشه کشی معماری – مبحث طراحی و ترسیم پلان، دکوراسیون و نورپردازی پایه١١و١٢- رشته معماری داخلی و ساختمان – شاخه کاردانش.

ساعت ٧:۵٠ تا ٨:١٠ درس ریاضی٢ -پایه١١- شاخص‌های مرکزی و نمودار‌های جعبه‌ای -مشترک کلیه رشته‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.

ساعت ٨:١٠ تا ٨:۴٠ درس عربی – تمرین و حل نمونه سوالات -پایه١٠- مشترک شاخه‌های فنی حرفه‌ای و کاردانش.
ساعت٨:۴٠ تا ٩:٠۵ درس شهروند الکترونیکی -پایه١٠- رشته کامپیوتر – شاخه کاردانش.
ساعت ۹:۰۵ تا ۹:۳۰ درس برنامه نویسی تراش CNC -پایه ١٢- رشته ماشین ابزار – شاخه فنی حرفه‌ای و کاردانش.
ساعت ٣٠: ٩ تا ١٠:٠٠ درس عربی زبان قرآن ٣ – پایه١٢- رشته علوم و معارف اسلامی
ساعت ٠٠: ١٠ تا ١٠:٣٠ درس فلسفه٢ -پایه١٢- رشته ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی
ساعت ١٠:٣٠ تا ١١ درس دین و زندگی٣ – پایه١٢- تمام رشته‌ها

[ad_2]

Source link