اعتقاد به عدم وجود شک

[ad_1]

شما شنیده ام بیان “فقط آن را باور و آن را در خواهد آمد.” خوب از لحاظ فنی درست است اما ‘باور’ است نه فقط در فکر کردن است که شما می توانید آن را; آن را نیز احساس که ممکن است. هنگامی که ما اعتقاد داریم که ما می تواند “آن” که بدان معنی است که ما باید بدون شک در آن را دریافت.

در فرمول جاذبه های عمدی:

(1) شناسایی میل

(2) بالا بردن ارتعاش (احساس)

(3) اجازه می دهد آن را

این اجازه می دهد تمایل خود را می تواند به شما بسیار به سرعت ارائه شما هیچ مقاومت به آن را دریافت.

مقاومت = شک

هنگامی که شما حذف ‘شک’ که شما می توانید آنچه شما می خواهید, شما اجازه می دهد و آن این است که چگونه آن را می تواند به شما آمده است.

ابزار اجازه می دهد:

وجود دارد تعدادی از ابزار و تکنیک ها و استراتژی است که می تواند کمک به شما خلاص شدن از شک (مقاومت). در اینجا است که من می خواهم بهترین.

این سوال از خود بپرسید:

“وجود دارد هر کسی در این سیاره انجام یا داشتن آنچه مورد نظر شما؟”

برای مثال اگر تمایل خود را به جذب مشتری ایده آل خود را و یا ایده آل خود را, رابطه, پس از آن شما می توانید از خود بپرسید: “آیا هر کسی که در این سیاره است که جذب مشتری ایده آل خود?”

بله وجود دارد میلیون ها نفر از مردم در این سیاره است که جذب مشتریان ایده آل خود.

در حال حاضر این احساس ممکن است!

و هنگامی که آن را احساس می کند ممکن است شما را حذف کرده شکی نیست.

و هنگامی که شما حذف شک قانون جهانی جاذبه می تواند به خواسته های خود را به شما.

هنگامی که با استفاده از فرمول به صورت عمدی جاذبه بیشتر وقت خود را صرف “اجازه” را به عنوان آن را تعیین می کند که چگونه به سرعت یا به آرامی خواسته های خود را به شما آمده است.

[ad_2]