استفاده از قانون جاذبه به کسب و کار شما

[ad_1]

هر آنچه که شما احساس می کنید در مورد که در آن قانون جاذبه است و ریشه های آن وجود ندارد و باید به جای آن در یک نوع ایدئولوژی مذهبی – آن را به سادگی می تواند یک راه تفکر و در نهایت زندگی است.

در واقع قانون جاذبه می گوید که چه شما تجسم در ذهن خود و با احساسات خود می تواند تبدیل به یک واقعیت است. با اعتقاد به این که شما در حال حاضر در افکار و احساسات خود را از شما گفت: “جذب” کسانی که همه چیز مورد نظر شما با فکر کردن از آنها و داشتن احساسات قوی در مورد آنها. هنگامی که شما شیر به قانون جاذبه شما تجسم خود را در محل شما می خواهید.

با توجه به قانون شما را جذب عاطفی و جسمی خود را در مطلوب ترین نیازها و اهداف است که به نوبه خود خواهد شد آشکار خود را به زندگی خود را. شما در حال گفت: برای جذب آن چیزهایی که در آن شما تمرکز انرژی خود را.

اجازه دهید ما در حال حاضر یک نگاه چگونه شما می توانید اعمال این قانون برای کسب و کار شما? در اینجا چند ایده.

شما چه می خواهید ؟

تعیین فقط آنچه در آن است که شما می خواهید این است که اولین گام استفاده از قانون جاذبه است. پس از همه شما نمی توانید تجسم رویاهای خود را اگر شما نمی دانید که آنها چه هستند. بنابراین این یک ایده خوب برای شروع با اینکه کاملا خاص در مورد آنچه شما می خواهید از کسب و کار خود را که آیا آن پولی پیشرفت و یا مخلوطی از هر دو.

تجسم

تجسم است گفت: برای ایجاد خود شخصی “لرزش.” قانون جاذبه است گفت: برای پاسخ به این ارتعاش. هر روز سعی کنید تجسم خود را به عنوان موفق به عنوان شما می توانید در کسب و کار شما. سعی کنید به تصویری خاص – شما دریافت تماس از مربی خود را; شما با ثبت نام در یک سرمایه گذاری مشترک با یک قدرتمند صاحب کسب و کار شما پیدا کردن 100 مشتریان جدید است. صرف زمان هر روز با این افکار در خط مقدم از ذهن خود را.

تصور کنید که شما در حال حاضر به دست آنچه شما می خواهید. بسیاری از افراد موفق زندگی می کنند با این روش مانند بازان که تجسم زدن توپ انداختن به 18 سوراخ قبل از اعتصاب و یا بازیگر معروف خود را نوشت که خود را چک قابل پرداخت خود را به 10 میلیون دلار سال قبل از آن را در واقع اتفاق افتاده است! هر کسب و کار شما بخشی از این اقدام است و گفت: برای بالا بردن آگاهی خود را به فرصت های شما آغاز خواهد شد برای جذب کند.

باور کنید مال شما

قانون جاذبه می گوید شما نیاز به قبول آن چیزهایی که آمده راه خود را به عنوان یک نتیجه از جاذبه خود را. مانند هر عقیده شما نیاز به غلبه بر شک و بر این باورند که شما در واقع جذب آنچه مورد نظر شما. اگر شما می خواهید به فروش بیشتر محصول یا خدمات شما مثلا معتقدم این اتفاق خواهد افتاد. شما به عنوان تجسم باور آن است که واقعیت خود را. قبول که این اهداف کسب و کار و دستاوردهای شما هستند.

یکی دیگر از عنصر اعتقاد به پرورش یک حس سالم است که شما را شایسته همه چیز است که در نهایت به شما آمده است. اگر شما همچنان به فکر می کنم شما شایسته نیست پس از آن است که دقیقا آنچه شما خواهد شد و حتی اگر از طریق قانون به طور متوسط شما را پیدا خواهد کرد برخی از موفقیت آن قطعا تاثیر لرزش شما ارسال و جذب انرژی منفی به کسب و کار شما.

مراقب باشید از افکار منفی

قانون جاذبه به معنی شما جذب آن چیزهایی که شما در تمرکز – بنابراین اگر شما جذب چیزهای منفی آن است که با توجه به منفی لرزش شما ارسال می شود. قانون جاذبه امر به چیزهای بد و همچنین به عنوان خوب به عبارت دیگر. گفته شده است که شما باید نگه داشتن چیزهای مثبت و در حالی که آن است که همیشه آسان است که من مطمئن هستم که شما نمی خواهید برای جذب کسب و کار شکست یا سرخوردگی به عنوان مخالف به کسب و کار موفقیت و کامیابی.

[ad_2]