استفاده از قانون جاذبه به هر مرد و این واقعا کار می کند اما شما باید با استفاده از آن به طور موثر!

[ad_1]

هر فکر در ذهن شما می شود یک چیز است. قانون علت و معلول است. هر وقت شما فکر می کنم از چیزی است که شما آن را به جهان است. جهان را عمل به را به زندگی خود جذب تمام منابع برای کمک به شکل دادن به سرنوشت خود است. همان درست است در روابط است. شما می توانید جذب هر انسان با استفاده از قانون جاذبه به جلو و هر انسان را به زندگی خود را. اگر شما در حفظ تمرکز بر روی آنچه شما می خواهید و آن را با یقین مطلق شما می توانید آن را تبدیل به ماده است. با استفاده از این اصول برای خواسته خود را به یک واقعیت است.

روشن و خاص-

می دانید دقیقا چه نوع از بسیاری از شما به دنبال آن هستید. چه قد و قامت و رنگ مو و ویژگی های صورت, پوست, تن تن, صدا, طول, و غیره. وی بیشترین کیفیت ؟ چگونه او لبخند, خنده ؟ او جدی, هیجان انگیز, پرشور, خنده دار,خود منظم? آیا ارزش خود را و یا انگیزه? از خودتان بپرسید بسیاری از سوال دقیق در مورد نوع انسان مورد نظر شما و این کمک خواهد کرد که به رنگ یک تصویر واضح و روشن برای شما. آن را نیز بلافاصله ارسال ارتعاشات قوی و شروع به فراخوانی بر همه چیز alligned به مشخصات خود را

این باور کاملا خاص-

فکر نمی کنم برای یک ثانیه است که این کار نمی کند و یا که شما نمی توانید جذب یکی که مورد نظر شما. به منظور برای این کار شما باید ایمان مطلق که قانون جاذبه کار می کنند را به زندگی شما همه چیز را که در تمرکز و انجام این کار با شدت عاطفی است.

دانشیار احساسات خوب به آنچه شما می خواهید-

آن است که یک چیز را می خواهید چیزی و روشنی در مورد آنچه شما می خواهید. منظور از قانون جاذبه به کار به آن درجه کمال شما را به ضمیمه خوشحال احساسات مثبت به مردی که مورد نظر شما. فکر می کنم در مورد چگونه فوق العاده شاد و پرشور شما احساس می کنید که این فرد در زندگی خود را. چقدر لذت و شادی خواهد آن را به شما که در سلاح های خود را و به اشتراک گذاری صمیمیت با آنها ؟

تجسم به تحقق-

ایجاد یک تصویر واضح در ذهن خود چشم از این مرد. می دانیم دقیقا آنچه که او مانند به نظر می رسد. تجسم او را در آغوش خود نگه داشتن دست خود را, شما صحبت, عاشقانه, تصویر او را به عنوان زنده و واقعی را به عنوان شما می توانید. این نسخهها کار میکند در راه مرموز. من شنیده ام برخی از داستان های باور نکردنی از تجلی که آمده اند از افرادی که تجسم اعمال خود را در زندگی روزمره تا زمانی که آن را تبدیل به واقعیت است.

تمرکز بر روی آنچه که شما می خواهید نه آنچه که شما لازم نیست که-

مهم این است که هرگز به فکر می کنم در مورد آنچه که شما لازم نیست و یا نمی تواند داشته باشد. قانون جاذبه کار می کند در هر راه, بنابراین اگر شما تمرکز بر روی آنچه که شما نمی خواهید شما را به ارمغان خواهد آورد که به زندگی شما. نکته این است که برای حفظ مثبت و نه شک در مورد جذب نتیجه مورد نظر شما.

به دنبال نشانه های ظریف-

هنگامی که شما شروع به استفاده از قانون جاذبه شما مطمئنا متوجه همه چیز شروع به تغییر در زندگی خود را. چیزهایی که تمایل به کار در همزمانی و هماهنگی به شما نزدیک تر به نتیجه است که شما تمایل. شما ممکن است به طور ناگهانی پیدا کردن یک دوست از شما دعوت برای یک شب که در آن شما تلو تلو خوردن بر, مدرسه قدیمی از دوستان او که متناسب با توضیحات خود را. نمی understimate این نیروهای مرموز در محل کار.

آیا شما می خواهید برای جذب هر مرد سریع ؟ هر مرد احساس فوری جاذبه در اینجا…..

[ad_2]