استفاده از قانون جاذبه با عشق بی قید و شرط

[ad_1]

راز زندگی این است که غرق شدن خود را در عشق بی قید و شرط. استفاده از ابزاری به نام قانون جاذبه برای جذب عشق بی قید و شرط خود را به هر تجربه. تماس چهارم معنویت اطلاعات است که اجازه می دهد تا به رشد معنوی خود را به گسترش نمایی.

همه چیز وجود دارد که از جمله می آمد از منبع همه چیز است. این منبع نامیده شده است بسیاری از نام. خدا خدا Hasan, یهوه, براهما, طبیعت و الوهیم هستند فقط تعداد کمی از نام و یا برچسب که ما متصل به این ایده یا مفهوم ما در مورد منبع تمام است.

این نام و برچسب یک راه شناسایی این چیزی است که در عالم قادر مطلق و در همه جا حاضر. این عالم قادر مطلق و در همه جا حاضر چیزی که ما تعریف مفهوم است که قوانین و متصل جهان و هر آنچه را که وجود دارد دیده می شود و غیب و این چیزی که ما در حال صحبت کردن در مورد که ما برچسب با کلمه “خدا” عشق است.

بدون قید و شرط بیکران, همه قدرتمند عشق است که نیروی پشت این منبع که ما به خدا. هنگامی که شما به حق به پایین خط از وجود ما در این فیزیکی نسبی جهان ما تنها دلیل و هدف بودن است برای تجربه عشق در همه های مختلف آن چشم انداز بی نهایت.

این ساده ترین چیز در جهان به دلیل انجام همه چیز ما تجربه است تجربه ای به دنبال عشق از یک چشم انداز منحصر به فرد. همه چیز که وجود دارد دیده می شود و نهان است یک جنبه از عشق. این شامل مفهوم و احساسات ما تماس ترس است.

ترس وجود نخواهد داشت مگر این ایده است که این جهان نسبیت ایجاد شده به عنوان یک ایده آل مرحله است که در آن ما می تواند تجربه جسمی است که همه ما می دانیم که مفاهیم مطلق. تنها چیزی که وجود دارد در مطلق عشق است. تنها راه برای تجربه عشق را تجربه مخالف عشق که ترس است.

تمایل خود را برای وضوح و درک منجر شما به این حقیقت است.

در حال حاضر همچنان به خودتان یادآوری این حقیقت بنیادی با استفاده از عشق به عنوان اولین منبع مرجع هنگامی که شما نیاز به دنبال وضوح و یا زمانی که شما تمایل به پاسخ به هر گونه نگرانی در مورد موقعیت های زندگی, رویدادها, مردم, همه چیز (دیده می شود و نهان) و مفاهیم شما روبرو می شوند به عنوان آنها نشان می دهد تا در زندگی خود را.

به طور مستمر یادآوری خود را که عشق است و عشق است پاسخ به تمام نگرانی های خود را و خواسته های شما به طور مستمر هماهنگی خود را با کمترین ارتعاشات را از وجود خود را. به عنوان شما همچنان به ساکن در این ارتعاشی بالاتر از سطح شما در قرعه کشی را به زندگی خود و تجربه افراد دیگر مکان ها و چیزهایی است که وجود دارد در این سطح ارتعاش. این است که “قانون جاذبه” چیز دیگر. شما را به زندگی خود را که شما توجه خود قرار داده است.

بیشتر شما بازی این بازی آگاهانه تر شما ببینید این قانون به عنوان یک فعال تابع جهان چگونه واقعا کار می کند. در حال حاضر این مفهوم به بالاترین سطح خود و نگه داشتن عشق در خط مقدم افکار خود را و ببینید که زندگی خود را و جهان شما را در زندگی تغییر دهید قبل از اینکه چشم خود را.

زندگی شما در حال تغییر است در هر نانو ثانیه ای از وجود خود را به هر حال پس چرا آگاهانه آن را تغییر دهید در این جهت است که بیشترین نفع را برای شما و برای همه بشریت است. آنچه که شما برای خودتان انجام دهید, شما را برای دیگری و آنچه شما انجام دهد دیگر شما برای خودتان انجام دهید. که چه عشق است.

عشق بی پایان این پیام از وحدت است که پاک فیلتر از برداشت خود را و اجازه می دهد تا نور از شادی برای ورود و نفوذ خود را وجود دارد. این مفهوم از وحدت حذف ترس از زندگی و درگیری با روشنایی مسیر خود را آنچنان روشن است که شما به راحتی می توانید جلوگیری از هر گونه موانع و یا موانع که در راه خود را.

این همه بخشی از این درک چیزی است که همچنان برای باز کردن این درب ها به ما اجازه می دهد تا ما برای حذف این محدودیت وجود ما است که ما در ایجاد شده در طول دوره زندگی ما زمانی که ما اجازه دهید ترس تبدیل به ما غالب پارادایم.

در حال حاضر شما در حال بیدار و آگاه است. شما می دانید و شما را تجربه کرده اند قدرت آگاهانه زندگی در عشق است. این تجربه, این, دانش, عشق منجر شما به یک محل که در آن حکمت و وضوح مورد نظر هستند و یک بار مورد نظر در حال حاضر جریان به شما. تنها چیزی که می تواند به توقف این جریان است که افکار و اعتقادات است که مقابله با تمایل خود را.

[ad_2]