از پیستون موتور خودرو خود چه می دانید؟

این پیستون ها که در موتورهای چهار زمانه استعمال می گردند اکثر در خودروها پمپ 9 پیستون تراکتوری کاربرد دارند. حلقه وایپر مسئول کیپ کردن هر چه اکثر گوشه و کنار احتراق و همینطور پاک نمودن جداره سیلندر از روغن های مازاد است. گازهای ذیل فشار از مسافت دربین جداره سیلندر و پیستون عبور کرده و به شیار حلقه پیستون می­رسند. فشار اعمال شده بر بر روی رینگ این قطعه نسبتاً اهمیت فشار گازهای احتراق متناسب است. هنگامیکه مخلوط سوخت و هوا مشتعل می­شود، فشار ناشی از گازهای احتراق بر بر روی سر پیستون وارد می­شود و پیستون را به سمت میل لنگ هل می­دهد. زاویه این پخی به سمت مخزن روغن بوده و حین حرکت همین قطعه به سمت میل لنگ عملکرد جاروبی از خود نشان می­دهد. رینگ های پیستون دیزل ژنراتور گوشه و کنار احتراق را عایق بندی کرده، حرارت را به جداره سیلندر منتقل نموده و مصرف روغن را در دست گرفتن می­کنند. و حرارت را از پیستون به جداره سیلندر منتقل می­کنند، و همچنین روغن را به کارتر باز می­گردانند. حلقه روغنی رینگی است که در ذیل ترین شیار حلقه نسبت به کارتر قرار جای می­گیرد. رینگ پاک کن (وایپر) یک حلقه پیستون است که سطحی اریب داشته و در شیار رینگی که فی مابین رینگ فشاری و حلقه روغنی قرار دارد جای می­گیرد. موتورهای دو زمانه نیازی به رینگ روغنی ندارند چرا که روانکاری مورد نیاز آنان به وسیله روغنی که اصلی گازوئیل مخلوط شده تامین می شود و در اصل حساس یک محیط روغن جداگانه نمی­باشند. تریلی و کامیون نیازی به سرعت بالا ندارند زیرا خطرساز میشوند ولی در عوض برای کشیدن بارهای فراوان سنگین نیاز شدید به توان بسیار زیادی دارا‌هستند . البته پرت شدن قطعات فلزی موتور به خارج دوچندان نایاب میباشد البته می تواند رخ دهد. ولی پیستون های آلومینیومی که عمدتا در اتومبیل های سواری کاربرد دارا‌هستند نیز خود به دو روش ریختهگری و آهنگری ایجاد میشوند. کناره های رینگ دو مرحله موازی شیار رینگ هستند. رینگ فشاری رینیگی است که در بالا ترین شیار رینگ نسبت به سر پیستون قرار می­گیرد. فشار داخلی تهی دست اعمال نیروی قابل توجهی هست که بتواند رینگ پیستون را به قطر کوچکتری در آورد تا در شیار مربوطه جای بگیرد.