ارزش ها و تدریس نمی شود

[ad_1]

با توجه به برخی از مردم ارزش هستند گیر افتاد, تدریس نمی شود. این بدان معنی است که ارزش یا رفتارهای آموخته شده از افرادی که عمل آنها به جای اینکه گفته شود. ما گرفتن این ارزش ها با دیدن آنها زندگی می کردند به عنوان مثال. ارزش هایی که ما در واقع زنده هستند گیر افتاد و نه صرفا تدریس.

عوامل موثر بر ارزش های شکل گیری یک فرد عبارتند از:

صفحه اصلی

پدر و مادر بیشترین تأثیر را بر زندگی یک فرد است. از لحظه ای که ما به دنیا آمد شد ما مدل نقش.زمانی که ما بازی شیر یا خط ارزش برای ما و فرزندان ما باید در ذهن داشته باشید که این مقادیر باید صدا و خوب فکر. معمولا چه اتفاقی می افتد در خانه اشکال یک فرد ارزش ها و صفات. برای مثال اگر در خانه کودکان را بالا احترام به پدر و مادر خود را پس از آن در خارج از این کودکان ممکن است بالا احترام به اقتدار بیش از حد. در حالی که زمانی که در خانه پدر و مادر همیشه در جنگ و بحث با یکدیگر تمایل کودکان را تبدیل به قلدر زمانی که آنها خارج است. بنابراین کودکان گیر افتاد یا مثبت یا مقادیر منفی بدون حتی تدریس.

مدرسه

مدارس معمولا به عنوان دیده می شود بیش از فقط دانش ارائه دهندگان خدمات. آنها نیاز به آموزش دانش آموزان صداقت و انصاف و برابری در داخل کلاس درس با وجود diveristy از فرهنگ است. اما این آسان تر است از انجام گفت از آنجا که آموزش اخلاق به دانشجویان شامل بیش از فقط شناختی (دانش) سطح.

با توجه به طبقه بندی بلوم از یادگیری دامنهوجود دارد سه عوالم فعالیت های آموزشی:

  1. شناختی: مهارت های روانی – دانش
  2. عاطفی: رشد احساسات و یا عاطفی مناطق – نگرش و یا خود
  3. سایکو: دستی یا مهارت های فیزیکی – مهارت های رفتاری

مهارت در شناختی دامنه حول و دانش و درک و تفکر انتقادی در یک موضوع خاص. این عاطفی دامنه به طور معمول اهداف آگاهی و رشد در نگرش عواطف و احساسات و سایکو دامنه با تمرکز بر تغییر و/یا توسعه در رفتار و/یا مهارت.

اغلب ما تمرکز زیادی بر روی دانش از جنبه های شخصیت است. شناختی سطح نیز مهم است اما در زمینه آموزش و پرورش, معلمان باید تمرکز بر چگونه برای کمک به زبان آموزان به طور مداوم قرار داده ارزش اقدام به:

  1. نشان دادن یک مثال خوب به آنها

  2. زندگی آنچه آنها را موعظه و

  3. انجام آنچه آنها صحبت کنید.

جامعه

گذشته از پدر و مادر و معلمان ارزش از افراد نیز ممکن است تبدیل به تحت تاثیر قرار توسط مردم در اطراف آنها مانند همسالان خود و بستگان و همسایگان و دیگران. هر چه محیط زیست به طور کلی می پذیرد مردم فکر می کنم از آن به عنوان حق حتی اگر گاهی اوقات این اشتباه است.

رسانه

این رسانه نیز فراهم می کند نفوذ زیادی در شکل گیری یک فرد ارزش ها و صفات. از telenovelasبه مشاهیر موسیقی, آیکون, افراد تمایل به کپی چه بت های خود را انجام می دهند. در این مورد مردم نیست تدریس اما نه گیر افتاد ارزش ها به تصویر کشیده شده در تلویزیون.

مردم اغلب می گویند که شخصیت توسعه یافته است هنگامی که آن را هر دو گرفتار و تدریس. آن را شکوفا بهترین زمانی که ما به دقت آموزش مهارت های مورد نیاز برای قرار دادن ارزش های به عمل است. این مهارت نیز باید زندگی می کردند. آنها باید بخشی از زندگی روزمره ما است چرا که اگر ما صرفا بحث در مورد ارزش هایی که ما بدون تصویب آنها به احتمال زیاد ارزش ها گیر افتاد و آموزش داده نمی شود.

بنابر این ارزش فقط می تواند تدریس رسمی حس به خاطر استفاده از این مجموعه از ارزش ها به شخصا اتخاذ باید به دست آورد یا گیر افتاد از طریق مدل سازی و مشاهده رفتارهای خارج از خود.

[ad_2]