اتحاد خود را غریزه بقا شده است به سرقت رفته است ؟

[ad_1]

مرد آه مرد من از آنها بدم میاید هنگامی که می بینم کسی ترک خود به اهداف و آرمان زیرا آنها گفت: خیلی سخت بود.

جامعه ما به این نگرش است که آنها باید به کار برای به دست آوردن زندگی خوب آن باید به آنها توجه شود.

بحران است و فرهنگ ما ایجاد کرده باور نکردنی “I'm ممتاز” نگرش است. ما معتقدم که ما باید حق را به آنچه تا کنون ما می خواهیم.

جوامع ما را روشن به اجتماعی جوامع با نگاه کردن به مردم به ویژه به افراد کمتر خوش شانس, با استفاده از سیستم های سلامت به همراه سیستم های اشتغال. اگر چه به نظر من این رویکرد به یک اخلاقی چیزی (به یک اندازه) آن صورت گرفته است در هزینه که به نظر من یک پدیده مخرب با توجه به این واقعیت آن's مردمی ساخته شده نرم.

این رویکرد به سرقت رفته بقا طرز فکر از تعداد بی شماری از افراد. به جای زندگی به شدت پله خارج از منطقه راحتی خود و دادن آن ما همه, بسیاری از ما تبدیل شده اند ضعیف تر مردم نشستن پشت و اعلام کرد که جامعه بهتر مراقبت از ما و یا رئیس من است ارائه ما درآمد کافی برای زندگی است.

درست مثل یک حیوان که مراقبت گرفته شده است که هرگز به دفع کردن برای خود. در نهایت این حیوان است و نه برای حفظ هر مفهوم چگونه به زندگی خود را در آن, آن است که دیگر آنچه در آن بود.

افرادی که آن را به بالا و در زندگی هرگز از دست دادن عزم راسخ برای موفقیت است. آنها سعی در نگه داشتن. آنها نه نشستن پشت آنها متعهد به توسعه شخصی و خواندن نقل قول به زندگی می کنند … آنها همیشه فشار بر روی آنها شکستن و دور از گله

سریعترین راه برای بالا است که آنچه اکثر مردم نمی خواهد انجام دهد.

Don't جمعیت را دنبال کنید. فقط به خاطر درک کارشناسان می گویند در آن راه ندارد و معنی آن است. ممکن است آنچه را که آنها آموخته بودند.

من همیشه با خودم فکر می کنم پیش از گوش دادن به توصیه کسی است که این فرد انجام آنچه من می خواهم به انجام?

هنگامی که پاسخ خود را قطعا سپس آن را به اتفاق می افتد از سوی دیگر اگر پاسخ این است که شست و سپس چوب نیست به نظر آنها به عنوان یک جایگزین بیرون بروید و از زیرخاک در اوردن کسی است که در زندگی شما می خواهید به رهبری & التماس آنها را برای کمک های خود را!

[ad_2]