ابلاغ مصوبه افزایش ضریب حقوق بازنشستگان

[ad_1]

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر،

بر اساس تصمیم هیئت وزیران در جلسه ۲۰ فروردین ۹۹، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش می‌یابد.

پس از اعمال افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

 همچنین، حداقل حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین می‌شود.

 

در اجرای ماده(۱) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، مصوب ۱۳۹۵، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی از شمول حداکثر این بند مستثنی می‌باشند.

 

در اجرای بند‌های(الف) و (ب) تبصره(۱۲) ماده واحده قانون بودجه ۹۹ کل کشور، متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان، موظفین و مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح پس از اعمال ماده(۱) این آیین نامه با افزایش امتیازات گروه‌های شغلی جداول مواد(۱۰۹) و (۱۱۰) قانون مدیریت خدمات کشوری، مصوب ۱۳۸۶، در سقف اعتبارات مندرج در بند یاد شده و سایر قوانین و مقررات مربوط با ضریب دو هزار و ۴۳۸ ریال اعمال می‌گردد.

 

افزایش ناشی از اجرای قسمت اخیر ماده(۱) این آیین‌نامه و این ماده، حسب مورد به صورت جداگانه در حکم حقوقی ذی‌نفعان درج می‌ شود.

 

جداول افزایش امتیازات به نحوی که درصد افزایش امتیازات گروه‌های شغلی پایین‌تر با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آن‌ها کمتر از ۳۰ میلیون ریال می‌باشد بیشتر باشد، از سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط حداکثر پس از یک هفته پس ابلاغ خواهد شد.

 

همچنین افزایش حقوق برای بازنشستگانی که مبلغ آخرین حکم متناسب با کارکرد آن‌ها در سال ۱۳۹۸ بین ۲۴ میلیون ریال تا ۵۱ میلیون ریال است نیز در اولویت قرارگیرد به نحوی که بازنشستگان با حقوق پایین‌تر از ضریب افزایشی بیشتری برخوردار شوند.

 

برای موارد خارج از قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و قانون مدیریت خدمات کشوری، تطبیق گروه شغلی آن‌ها با رعایت طرح طبقه‌بندی مشاغل مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری عمل خواهد شد.

 

سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر در سقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این آیین نامه اقدام نمایند.

[ad_2]

Source link