آیا قانون جاذبه کار می کند ؟

[ad_1]

` مراقب باشید آنچه شما می خواهید برای '', معروف گفت: ما تمام توانم را در ما روز به روز مکالمات. این سخن چنان قدرتمند است که من آن را مرتبط با '' قانون جاذبه '', جذب مثل به مثل. آنچه که ما را از وجود دارد چیزی است که ما دریافت می کنیم, آیا شما بر این باورند که در قانون است که ما بخشی از جهانی ماتریس انرژی و فرکانس? انرژی است که ما صرف خارج وجود دارد ما همان بازگشت. ما توسط اداره قوانین جهان ما زندگی می کنند در آنچه دیگران ممکن است در کوتاه مدت به عنوان '' خوب ''. مردم اغلب می گویند که آنها پیدا کردن همه چیز آنها را به't مانند آشکار در واقعیت خود را سریعتر از آنچه که آنها واقعا دوست دارم. که من پیدا کردن این است که چگونه طرز فکر ما طراحی شده است ما موجودات از ترس و اجازه's به یاد داشته باشید و ترس و احساسات است تا آنجا که شادی و غم و اندوه هستند. ما ترس زیادی در مورد کمبود پول هیچ کس محبت ما و یا با داشتن یک روز بد. اگر ما برنامه ذهن ما را به فکر می کنم مثبت? آیا شما فکر می کنم پس از آن ما را جذب آنچه که ما عشق ؟ ما باید واقعا مراقب باشید در مورد آنچه که ما می گویند چرا که وقتی ما القای احساسات در چیزهایی که ما می گویند کسانی که به ما می گویند ما پس از آن جذب کند. سمت تلنگر به این است که چقدر دشوار است به توان مثبت هنگامی که شما در فضای سر و یا زمانی که محیط اطراف خود هستند نه حمایت از احساسات.

چند سال پیش من خریداری مشهور '' راز '' کتاب به سعی کنید و درک کنند که چگونه قانون جاذبه کار می کند و همچنین کمک در تغییر طرز فکر من است. من شروع به درک که ما می تواند ایجاد خود ما و خود ما بهشت. من از یک مسیحی پس زمینه و رشد من آموخته است که هنگامی که ما می میرند ما یا رفتن به بهشت (اگر ما're خوب) و یا ما به جهنم! من زندگی من زندگی با توجه به آن قانون تا زمانی که من رفت و از طریق برخی از تجربیات زندگی است که منجر به جستجو برای '' من حقیقت ''. من به این درک رسیدم که من تو را خالق واقعیت من می خواهم به زندگی می کنند در من می توانید ایجاد و لذت بردن از آسمان من'm هنوز هم در این زمین است. به زندگی را به کمال و زندگی صلح فراوانی و مثبت همه حکومت توسط بزرگترین قانون از همه ` عشق ''. توسط زندگی خود را به کمال با عشق و مثبت همه چیز در اطراف شما را پشتیبانی خواهد کرد یک واقعیت است. من نمی رسید که نهایی دولت از زندگی من یک کار در حال پیشرفت و زندگی روز به روز یاد خودم که من یک شرکت خالق از واقعیت است. چه مراحل ما نیاز به به منظور منجر به تحقق واقعیت ؟

اولا آن شروع می شود با ما درونی که روح درون ما. که از ذهن است که عاری از قضاوت از تأثیرات منفی که's می گویند ما از زندگی و مبارزات. مهم است به رسمیت شناختن چگونه ما را در مقابله با سکسکه که پرتاب راه ما. من به یاد داشته باشید که چگونه من استفاده می شود به مبارزه با آهسته رانندگان در مقابل من استفاده می شود که به آزار من خیلی در من'd بود لعن در ماشین های پیچ در پیچ خودم و آشفته شدن حدس بزنید چه ؟ بیشتر من رو اذیت بیشتر من تا به حال آهسته راننده رخ نداد. پس از خواندن و درک قانون جاذبه من متوجه شدم در واقع جذب بیشتر از این, بنابراین من تصمیم به تغییر طرز فکر من و پذیرش آهسته رانندگان گاهی اوقات اقدام به عنوان اگر من توجه آنها را من به آرامی شروع به توجه به آن 't اتفاق می افتد به همان اندازه به عنوان آن استفاده می شود به قبل از. من بیشتر شد بیمار و پذیرش است که راننده در مقابل من تا به حال به عنوان حق بود در آن محل که در آن زمان داده شده است.

اعتقاد خود ارزش, ارزش نهادن به خود و دوست داشتن خود کلیدی برای پیدا کردن خود را بالاتر خود و جذب چیزهایی که شما تمایل. این است که هیچ سحر و جادو آن است که هر چیزی و هر یک از ما به حق است. گسترش بال خود را و کشف بالقوه خود را و بیشتر از همه خودتان را دوست دارم بیشتر از شما've همیشه دوست داشتم!

[ad_2]