آیا شما با استفاده از قانون جاذبه به درستی ؟

[ad_1]

بسیاری از مردم هنوز هم با مشکلات گرفتن قانون جاذبه برای آنها کار می کنند. به عنوان یک نتیجه, آنها احساس می کنم نا امید و شکست خورده است.

شما به تنهایی نیست. وجود دارد بسیاری از مردم خارج وجود دارد که دیدم فیلم “راز” رو الهام گرفته و بلافاصله سعی کنید قانون جاذبه برای آنها کار می کنند. و زمانی که آن کار نمی کند برای یک روز آنها را پرتاب دست خود را و می گویند قانون جاذبه کار نمی کند.

با این حال وجود دارد برخی که معتقد بودند از صمیم قلب که قانون جاذبه کار می کند و سعی در نگه داشتن بدون دادن. این مردم هستند که باید مورد تحسین برای خود تعیین و تمرکز و این افرادی که حرکت خواهد کرد و به موفقیت های بیشتری از آنها تا کنون از.

اما چرا از آن است که بسیاری از مردم نمی توانند از قانون جاذبه برای آنها کار می کنند?

دلیل آن این است که آنها احتمالا استفاده از قانون جاذبه به درستی.

اکثر مردم نمی دانند که قانون جاذبه را درک نمی کنند آنچه که شما نمی خواهید. آن را نتوان آنچه که شما نمی خواهید و یا آنچه شما می خواهید. آن را تنها به شما می دهد بیشتر از آنچه که شما در تمرکز. از این رو, اگر شما تمرکز بر روی افکار منفی مانند “من می خواهم به خلاص شدن از شر بدهی” بیشتر بدهی را به زندگی خود را به جای. بنابراین باید تمرکز بر روی مثبت فکر عوض مانند “من یک میلیون دلار در حساب بانکی”. در واقع اطلاعات بیشتر شما را از آنچه شما می خواهید بهتر است به قانون جاذبه را برای شما کار.

اما یک چیزی که همه نیاز به درک این است که هیچ زمان ثابت به زمانی که هر آنچه که شما خواسته اند برای آشکار خواهد شد. این است که بسیار وابسته به چقدر شما آن را می خواهم و اینکه آیا شما آماده برای آن را دریافت.

گرفتن قانون جاذبه را به کار برای شما نیاز به تلاش بسیار در بخشی خود را بیش از حد. انتظار نداریم که خود را یک میلیون دلار فقط به رها کردن از هوا و زمین بر روی سر خود را در حالی که شما فقط نشستن وجود دارد و هیچ چیز به جز بپرسید.

این مهم ترین نکته ای که بسیاری از افراد موفق به انجام این کار : شما باید اقدام زمانی که فرصت خود را ارائه!

[ad_2]