آنچه را که قانون جاذبه?

[ad_1]

وجود دارد هیچ پاسخ قطعی به این غیب قدرت اما قانون جاذبه بوده و نسبت به بسیاری از افکار مانند فلسفه باستان کارما یا بیشتر به طور خاص یک قادر مطلق جهانی نیروی. برخی منابع می دانم آن را به جاذبه و یا اجازه می دهد فقط می گویند آن را به سادگی وجود دارد. قانون جاذبه در پاسخ به آنچه که شما در تمرکز احساس می کنم به شدت و فکر می کنم در مورد که در نهایت آشکار خود را به واقعیت خود را. حرکت صعودی است یک چیز بسیار مثبت و در عین حال افکار منفی می تواند در نتیجه کاملا برعکس است.

کسانی که اشتراک در قانون جذب ادعا می کنند که آن را اجتناب ناپذیر قانون مانند گرانش است. در حالی که حتی کسانی که نمی تصدیق قانون جاذبه در حال شرکت در آن را ندارد وجود دارد. قبل از این محبوبیت از بهترین فروش کتاب و دی وی دی “راز” این پدیده احتمالا بهتر شناخته شده به عنوان “علت و معلول” اما آن را به عنوان مرموز و جالب آن را به عنوان در حال حاضر.

خوب ارتعاشات

اعتقاد به پشت قانون جاذبه است این ایده که کل جهان می دهد برخی از ارتعاشات. به عنوان بخشی از جهان, شما, هم, به ارتعاشات. این است که مرتب کردن بر اساس مانند شخصی خود پخش در بسیار به همان شیوه رادیویی انتقال امواج صوتی قانون جاذبه در پاسخ به ارتعاشات داده شده توسط افراد است.

اگر شما را خاموش ارتعاشات مثبت و سپس قانون می گوید شما را دریافت خواهد کرد چیزهای مثبت در پاسخ. برای تولید این ارتعاشات منابع می گویند شما باید تجسم رسیدن به اهداف و رویاهای خود را. هر روز شما فکر می کنم به طور خاص در مورد کسانی که همه چیز شما می خواهید برای رسیدن به. بین زمان که شما در حال فکر کردن بنابراین شما نیاز به کشت به طور کلی نگرش مثبت به طوری که لرزش خود را همیشه مثبت است.

به عبارت دیگر شما نمی توانید را تشکیل می دهند برای 23 ساعت از تفکر منفی با یک ساعت از تجسم مثبت. در حالی که همه ما باید افکار منفی و نه بسیاری از ما می توانید انجام دهید که در مورد ما می تواند به بهبود روند ایجاد چنین چیزهایی به عنوان چشم انداز تخته خواندن الهام بخش رمان و یا فقط در اطراف خودمان را با نشاط بخشی و مثبت مردم است.

مانند مانند جذب

قانون جاذبه بر اساس این اصل که “مانند مانند جذب.” این است که چرا یک چشم انداز مثبت است گفت: به شما تاثیر مثبت در حالی که یک منفی می کند کاملا معکوس. آیا شما یک رادیاتور یا تخلیه? یکی که دودی گرما و یا کسی که شما را پایین میکشد! احتمالا بزرگترین نمونه, اما من فکر می کنم شما نظر من.

ناخودآگاه

تئوری جالب در چارچوب قانون جاذبه نشان می دهد مغز نمی تواند تشخیص درستی بین رعایت یک رویداد در زندگی واقعی و یکی در درون ذهن خود را. به مغز بنابراین نظریه می رود یک رویداد یک رویداد. آن را به عنوان واقعی بودن, حتی اگر آن است که تنها یک فرایند تفکر. چگونه قدرتمند است ؟ این است که چرا قانون جاذبه می تواند به نوبه خود افکار خود را به واقعیت خوب یا بد – آن را شیپور خاموشی به هسته ناخودآگاه خود را.

اقدام

به عنوان فرصت شروع به راه خود را, نیاز به قانون در آنها باید هدف خود را. پس از آن بود که افکار خود را که آشکار خود را. شما باید قادر به تشخیص این فرصت ها را از هر گونه رویداد عادی به خصوص اگر آنها بخشی از هر هدف است که شما باید خودتان را. افرادی که مطالعه قانون جاذبه را دنبال کنید تا در هر و همه فرصت هایی که چیزی برای انجام با اهداف خود و کسانی که فقط به طور مستقیم “احساس می کنم درست است.” گاهی اوقات شما نمی توانید بگویید که چگونه مربوط به چیزی است که به اهداف خود تا زمانی که شما بر آن عمل است.

[ad_2]