آنچه را که قانون جاذبه? افلاطون کردم جواب!

[ad_1]

این روزها شما لازم نیست که به نگاه بیش از حد به پیدا کردن hoards از تجارت آماده برای کمک به شما در پاسخ به این سوال: آیا قانون جاذبه?

مسلما یکی از معروف ترین این مردمی است Rhonda Byrne. او آمار کتاب و فیلم راز در حال حاضر استاندارد de facto در همه چیز متافیزیکی. اگر چه او اعتبار قرن جدید فکر نویسندگان مانند والاس D. Wattles برای او الهام بخش آن بود و در واقع افلاطون که ممکن است در ابتدا پاسخ به این سوال که: “آیا قانون جاذبه?”

اگر او هنوز زنده بودند امروز پاسخ خود را خواهد بود به سادگی: “دوست دارد جذب کند”. این فیلسوف بزرگ بود و البته صحبت از “قانون اول را از میل” و علم شیمی است. اما شروع در اواسط قرن 20 دانشمندان در واقع شروع به اعمال این قانون به ما مردمی عادی.

تا به امروز زبان ویژه این ترجمه به عنوان “ما تبدیل شدن به آنچه ما فکر می کنم”. Self-help افسانه ارل بلبل در واقع ابداع این عبارت در سال 1950.

آیا این به این معنی است که اگر شما تکرار چند Law of Attraction affirmations که شهرت و پول و ثروت شما برای گرفتن? اگر زندگی بود که ساده است! تصدیق می تواند به عنوان یک سکوی پرشی برای آموزش ذهن خود را به فکر می کنم مثبت تر, اما شما هنوز هم باید به کار سخت در این.

این را در نظر بگیرید – اگر افکار خود را به طور مداوم با تمرکز بر “تمایل” یا “گرفتن” چیزی و سپس آنچه شما واقعا با تمرکز بر این است که شما “عدم” چیزی و در نتیجه شما بیشتر از این که مسائل منفی را در زندگی خود را. آن زمان من در حالی که واقعا درک چگونه عمیق این است!

آموزش ذهن شما را به تمرکز بر افکار مثبت و واقعا اعتقاد خود ارزش خود را در حال اساسی به قانون جاذبه است. هنگامی که شما قادر به درک این مفهوم درب به فراوانی را پرت خود را باز!

اگر شما داده می شود فرصتی برای نشستن با افلاطون و بپرسید “آیا قانون جاذبه?”, پاسخ صدا ممکن است چیزی شبیه به این:

“این باور را در خودتان! شما واقعا با شکوه و شایسته فرد! زمانی که شما رها چرخه تفکر منفی و رفاه را به دنبال خواهد داشت.”

در حال حاضر شروع به کار!

[ad_2]