آغوش باز عمان برای پزشکان ایرانی

خرید کردن ملک توسط اتباع خارجی در عمان پیشرفت نسبتا جدیدی در قوانین عمان است. قلب ظفار، استانی در جنوب، به خاطر طبیعت کندر زیبای خویش و همینطور شهری است که فرمان روا فعلی عمان در آن متولد شده است. به جهت خواهش موفقیت آمیز ویزا، هر دو طرف بایستی یک اسکن از گذرنامه خود را ارائه نمایند و کارمند باید کپی کارت کار، اقامت دارای خود، یک اسکن از قرارداد اجاره خود و همچنین مدرک درآمد خویش را پیوست کند. همچنین درخواست کننده می بایست دو قطعه عکس گذرنامه رنگی را ملازم داشته باشد. دست کم مدارک حتمی برای اخذ پذیرش از دانشگاههای عمان، عبارتند از: مدارک شناسایی، نهایی مدارک تحصیلی به ملازم کوچک نمرات آنها، فرم تکمیل شده التماس پذیرش دانش گاه گزینه نظر، انگیزه نامه، سفارش طومار اساتید ایران و همینطور طومار تاییدیه استاد راهنما در کالج عمانی به جهت مقطع دکتری. همسر و فرزندان زیر 21 سال دارنده ویزای عمل می توانند خواهش ویزای پیوستن به خانواده را ارائه دهند، مشروط بر همین که کارمند حداقل دستمزد ماهانه داشته باشد، در یک شغل ارشد در عمان عمل کند و در مسکن اجاره ای زندگی کند. از آنجایی که الزامات خواهش ممکن است در معرض تغییر تحول باشد، برای دیتاها به روز در گزینه فرآیند خواهش سندها شناسایی اصلی کارفرما یا این که پلیس خود تماس بگیرید. مشهورترین دانشگاه عمان، دانشکده پاد شاه قابوس است که از قضا، صرفا دانشکده ملی این سرزمین هم محسوب می شود و در نزدیکی مسقط قرار دارد. در نهایت، برای تابعیت های خاص، الزامات گواهی سالم برای اعضای خانواده هم اعمال می شود. حساس خیس از همه، شما می بایست مدرکی مبنی بر رابطه، به عنوان نمونه یک نسخه برداری تایید شده از ازدواج یا این که مدرک تولد، که مورد تایید سفارت شما و وزارت امور خارجه باشد، ارائه هتل ساحلی عمان دهید. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی کشور ایران ظهر روز چهارشنبه میزبان وزیر خارجه سلطنت عمان بود. بنابراین، باید در اسرع وقت پس از ورود به عمان حداکثر پیاله 30 روز پس از ورود به کشور، آن را اخذ کنید. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در گزینه عمان ایر هتل قصر لطفا از صفحه ما بخواهید.