آب اکسیژنه چیست و از کاربردهای فوق العاده آن چه می دانید؟

فرم غلیظ خالص پراکسید هیدروژن در حدود ۱۵۰ جايگاه سانتی گراد به جوش می آید. همین ماده از ادغام دو ماده داروخانه ای به اسم استون و آب اکسیژنه تشکیل می شود. استون پروکسید یا به عبارتی TATP ، در بمب های انفجاری و حمله ها تروریست ها به کارگیری می شود. چون این ماده به علت نبود عنصر نیتروژن ، قابل شناسایی در فرودگاه ها و قابلیت نظامی نیستند. همین نسبت نباید به شاخ و برگ های گیاه اعمال شود چون سبب ساز به لکه بینی می شود. این مورد قضیه می تواند خطر آفرین باشد چون ریختن پراکسید هیدروژن کلیدی غلظت بالا بر روی یک ماده قابل اشتعال می تواند منجر آتش سوزی فوری آب اکسیژنه به جهت زگیل شود. پراکسید هیدروژن غیرقابل اشتعال است، ولی یک ماده اکسید کننده قادر می باشد که می تواند هنگام تماس مهم مواد آلی، سرعت احتراق را تسریع کند. همچنین ، توسط سازمان EPA ایالات متحده به رسمیت آب اکسیژنه سوزاننده است شناخته می شود. پوسیدگی ریشه همچنین می تواند در عاقبت رطوبت بیش از حد خاک (ورود به سیستم آب) باشد که در صورت وجود اکسیژن کافی در فضای منافذ در ریشه گیاه وجود ندارد تا بتواند تنفس به اندازه داشته باشد. به جهت گیاهان مهم پوسیدگی ریشه یا این که عفونت های قارچی، از یک قاشق غذاخوری (15 میلی لیتر) در هر فنجان آب به کار گیری کنید. دومین کاربرد اکثر صنعتی این ادغام ایجاد پرکربنات سدیم و سولفات سدیم است که به تیتر سفید کننده های ملایم در مواد شوینده لباس استعمال می شود. بقیه کاربردهای صنعتی اکثر به جهت همین ماده شیمیایی، شامل ایجاد سدیم پرکربنات و سدیم پربورات است. درصورتیکه این ماده در غلظت اندک تولید شود، نیازی به افزودن تثبیت کننده نیست. پس از استفاده از هیدروژن پراکساید، نیازی به شستشو نیست. از چه مقدار آب اکسیژنه به جهت ضدعفونی به کارگیری کنیم؟ آب اکسیژنه نه فقط یک جایگزین دوستدار محفظه زیست به جهت سموم دفع آفات است، بلکه مزیت آن ضد قارچ بودن می باشد و سبب ساز تقویت اکسیژن گیاهان هم می شود.